Mr. Nguyễn Hoàng Ân

Mr. Nguyễn Minh Đức

Mr. Nguyễn Tiến Huy

Mr. Nguyễn Hoàng Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRƯỞNG BỘ PHẬN

CEO - Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Ms. Nguyễn Thị Ngọc Dung

COO - Accounting Manager

Ms. Đào Thị Hồng Vân

CEO Assistant - Marketing Manager

Ms. Trần Hà Thu

Ms. Bạch Xuân Thanh Hiền

Project Manager

Project Manager

Mr. Phạm Hoàng Việt

CEO Assistant - Event Manager

Mr. Nguyễn Minh Thành

IT Manager

Mr. Bùi Nguyễn Thế Đông

Business Manager

Mr. Trương Thành Đạt

Business Development Manager

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Mr.Nguyễn Hoàng Ân

Mr.Nguyễn Minh Đức

Mr.Nguyễn Tiến Huy

Mr.Nguyễn Hoàng Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRƯỞNG BỘ PHẬN

CEO - Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Ms.Nguyễn Thị Ngọc Dung

COO - TP Kế Toán

Ms.Đào Thị Hồng Vân

Trưởng phòng Marketing

Ms.Trần Hà Thu

Ms.Bạch Xuân Thanh Hiền

Trưởng dự án IMEcorm

Trưởng phòng dự án

Mr.Phạm Hoàng Việt

Trưởng phòng Event

Mr.Trương Thành Đạt

Giám đốc Kinh doanh

Mr.Bùi Nguyễn Thế Đông

Trưởng phòng Đào tạo

Mr.Trần Quốc Vương

Trưởng phòng HCNS

Customer Care Manager

Mr. Đặng Thành Tươi

IM GROUP - TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KINH DOANH ONLINE HÀNG ĐẦU VIỆT NAM
VỚI CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TRỌN ĐỜI

Địa chỉ:
- Trụ sở tại Tp.HCM: 18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
- Văn phòng đại diện tại Hà Nội: Lầu 9 Toà nhà BisHub 2: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái).

Hotline:
- 1900 636 040

Email:
- suport@imgroup.vn