Đăng ký ngay!

Đối tượng

Khách hàng cần cải thiện giao diện để tăng trải nghiệm người dùng 

Khách hàng không có thời gian thiết lập website

Khách hàng cần gấp website thực hiện kinh doanh

Gói hoàn thiện website Itop ra đời nhằm giúp ...

 • Khách hàng tiết kiệm THỜI GIAN thiết lập giao diện, đăng tải nội dung 
 • Khách hàng tiết kiệm chi phi thuê NHÂN SỰ thiết lập và thiết kế hình ảnh 
 • Website itop khách hàng thân thiện, thời thượng, chỉn chu tăng trải nghiệm người dùng 
 • Website Itop khách hàng chuẩn SEO từ cây menu đến nội dung bài viết, sản phẩm

THÔNG TIN CHI TIẾT DỊCH VỤ

 • Xây dựng cấu trúc & viết mô tả cây menu sản phẩm/dịch vụ chuẩn SEO & Xây dựng cây menu chính sách bán hàng ở footer
 • Cấu hình header, footer chuẩn với đầy đủ thông tin về doanh nghiệp
 • Cài đặt bố cục trang chủ phù hợp theo lĩnh vực: Khối nội dung, nút chức năng liên hệ, màu sắc phong thủy/lĩnh vực
 • Thiết kế 05 banner trang chủ
 • Thiết kế 02 banner trượt dọc 
 • Viết 01 bài giới thiệu doanh nghiệp chuẩn chỉn (dựa theo thông tin doanh nghiệp cung cấp)
 • Viết 03 bài tin tức chuẩn SEO theo từ khóa chính liên quan tới sản phẩm/dịch vụ và làm liên kết nội bộ 
 • Đăng tải 06 bài viết tin tức theo thông tin doanh nghiệp cung cấp 
 • Đăng tải mẫu 05 sản phẩm theo thông tin doanh nghiệp cung cấp 
 • Viết và đăng tải 03 sản phẩm đầy đủ thông tin, chuẩn SEO (dựa theo thông tin doanh nghiệp cung cấp)
 • Cài đặt nút chức năng: Facebook, Zalo OA
 • Cài đặt tài khoản và khai báo website trên Google Search Console
 • Cài đặt Email thông báo đặt/xác nhận đơn hàng 
 • Cài đặt tích hợp vận chuyển & thanh toán trực tuyến
6.500.000đ/gói
Gói Cơ Bản
 • Phân tích bộ từ khóa 3 tháng theo sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp
 • Xây dựng cấu trúc & viết mô tả cây menu sản phẩm/dịch vụ chuẩn SEO & Xây dựng cây menu chính sách bán hàng ở footer
 • Cấu hình header, footer chuẩn với đầy đủ thông tin về doanh nghiệp
 • Cài đặt bố cục trang chủ phù hợp theo lĩnh vực: Khối nội dung, nút chức năng liên hệ, màu sắc phong thủy/lĩnh vực
 • Thiết kế 05 banner trang chủ
 • Thiết kế 02 banner trượt dọc 
 • Viết 01 bài giới thiệu doanh nghiệp chuẩn chỉn (dựa theo thông tin doanh nghiệp cung cấp)
 • Viết 05 bài tin tức chuẩn SEO theo từ khóa chính liên quan tới sản phẩm/dịch vụ và làm liên kết nội bộ 
 • Đăng tải 06 bài viết tin tức theo thông tin doanh nghiệp cung cấp 
 • Đăng tải mẫu 15 sản phẩm theo thông tin doanh nghiệp cung cấp 
 • Viết và đăng tải 03 sản phẩm đầy đủ thông tin, chuẩn SEO (dựa theo thông tin doanh nghiệp cung cấp)
 • Cài đặt nút chức năng: Facebook, Zalo OA
 • Cài đặt tài khoản và khai báo website trên Google Search Console
 • Cài đặt Email thông báo đặt/xác nhận đơn hàng 
 • Cài đặt tích hợp vận chuyển & thanh toán trực tuyến
 • Cài đặt bộ lọc sản phẩm có sẵn trong gói website
8.500.000đ/gói
Gói Tiêu Chuẩn
 • Phân tích bộ từ khóa 6 tháng theo sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp
 • Xây dựng cấu trúc & viết mô tả cây menu sản phẩm/dịch vụ chuẩn SEO & Xây dựng cây menu chính sách bán hàng ở footer
 • Cấu hình header, footer chuẩn với đầy đủ thông tin về doanh nghiệp
 • Cài đặt bố cục trang chủ phù hợp theo lĩnh vực: Khối nội dung, nút chức năng liên hệ, màu sắc phong thủy/lĩnh vực
 • Thiết kế 08 banner trang chủ
 • Thiết kế 02 banner trượt dọc 
 • Viết 01 bài giới thiệu doanh nghiệp chuẩn chỉn (dựa theo thông tin doanh nghiệp cung cấp)
 • Viết 05 bài tin tức chuẩn SEO theo từ khóa chính liên quan tới sản phẩm/dịch vụ và làm liên kết nội bộ 
 • Đăng tải 08 bài viết tin tức theo thông tin doanh nghiệp cung cấp 
 • Đăng tải mẫu 25 sản phẩm theo thông tin doanh nghiệp cung cấp 
 • Viết và đăng tải 05 sản phẩm đầy đủ thông tin, chuẩn SEO (dựa theo thông tin doanh nghiệp cung cấp)
 • Cài đặt nút chức năng: Facebook, Zalo OA
 • Cài đặt trang liên hệ (dựa theo địa chỉ Google Map doanh nghiệp đã có) & 05 lượt đánh giá trên Google map
 • Cài đặt tài khoản Google Analytics 4 theo dõi lượng truy cập website
 • Tạo kênh Youtube chuẩn SEO theo thông tin doanh nghiệp cung cấp& Gắn 1 video của doanh nghiệp cung cấp lên kênh Youtube và trang chủ website
 • Cài đặt tài khoản và khai báo website trên Google Search Console
 • Cài đặt Email thông báo đặt/xác nhận đơn hàng 
 • Cài đặt tích hợp vận chuyển & thanh toán trực tuyến
 • Cài đặt cấu hình bán hàng qua Affiliate (dành cho gói Enterprise)
 • Cài đặt bộ lọc sản phẩm có sẵn trong gói website
10.500.000đ/gói
Gói Nâng Cao

Đăng ký ngay!

THÔNG TIN CHI TIẾT DỊCH VỤ

Đăng ký ngay!

 • Xây dựng cấu trúc & viết mô tả cây menu sản phẩm/dịch vụ chuẩn SEO & Xây dựng cây menu chính sách bán hàng ở footer
 • Cấu hình header, footer chuẩn với đầy đủ thông tin về doanh nghiệp
 • Cài đặt bố cục trang chủ phù hợp theo lĩnh vực: Khối nội dung, nút chức năng liên hệ, màu sắc phong thủy/lĩnh vực
 • Thiết kế 05 banner trang chủ
 • Thiết kế 02 banner trượt dọc 
 • Viết 01 bài giới thiệu doanh nghiệp chuẩn chỉn (dựa theo thông tin doanh nghiệp cung cấp)
 • Viết 03 bài tin tức chuẩn SEO theo từ khóa chính liên quan tới sản phẩm/dịch vụ và làm liên kết nội bộ 
 • Đăng tải 06 bài viết tin tức theo thông tin doanh nghiệp cung cấp 
 • Đăng tải mẫu 05 sản phẩm theo thông tin doanh nghiệp cung cấp 
 • Viết và đăng tải 03 sản phẩm đầy đủ thông tin, chuẩn SEO (dựa theo thông tin doanh nghiệp cung cấp)
 • Cài đặt nút chức năng: Facebook, Zalo OA
 • Cài đặt tài khoản và khai báo website trên Google Search Console
 • Cài đặt Email thông báo đặt/xác nhận đơn hàng 
 • Cài đặt tích hợp vận chuyển & thanh toán trực tuyến
6.500.000đ/gói
Gói Cơ Bản 

Đăng ký ngay!

 • Phân tích bộ từ khóa 3 tháng theo sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp
 • Xây dựng cấu trúc & viết mô tả cây menu sản phẩm/dịch vụ chuẩn SEO & Xây dựng cây menu chính sách bán hàng ở footer
 • Cấu hình header, footer chuẩn với đầy đủ thông tin về doanh nghiệp
 • Cài đặt bố cục trang chủ phù hợp theo lĩnh vực: Khối nội dung, nút chức năng liên hệ, màu sắc phong thủy/lĩnh vực
 • Thiết kế 05 banner trang chủ
 • Thiết kế 02 banner trượt dọc 
 • Viết 01 bài giới thiệu doanh nghiệp chuẩn chỉn (dựa theo thông tin doanh nghiệp cung cấp)
 • Viết 05 bài tin tức chuẩn SEO theo từ khóa chính liên quan tới sản phẩm/dịch vụ và làm liên kết nội bộ 
 • Đăng tải 06 bài viết tin tức theo thông tin doanh nghiệp cung cấp 
 • Đăng tải mẫu 15 sản phẩm theo thông tin doanh nghiệp cung cấp 
 • Viết và đăng tải 03 sản phẩm đầy đủ thông tin, chuẩn SEO (dựa theo thông tin doanh nghiệp cung cấp)
 • Cài đặt nút chức năng: Facebook, Zalo OA
 • Cài đặt tài khoản và khai báo website trên Google Search Console
 • Cài đặt Email thông báo đặt/xác nhận đơn hàng 
 • Cài đặt tích hợp vận chuyển & thanh toán trực tuyến
 • Cài đặt bộ lọc sản phẩm có sẵn trong gói website
8.500.000đ/gói
Gói Tiêu Chuẩn 

Đăng ký ngay!

 • Phân tích bộ từ khóa 6 tháng theo sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp
 • Xây dựng cấu trúc & viết mô tả cây menu sản phẩm/dịch vụ chuẩn SEO & Xây dựng cây menu chính sách bán hàng ở footer
 • Cấu hình header, footer chuẩn với đầy đủ thông tin về doanh nghiệp
 • Cài đặt bố cục trang chủ phù hợp theo lĩnh vực: Khối nội dung, nút chức năng liên hệ, màu sắc phong thủy/lĩnh vực
 • Thiết kế 08 banner trang chủ
 • Thiết kế 02 banner trượt dọc 
 • Viết 01 bài giới thiệu doanh nghiệp chuẩn chỉn (dựa theo thông tin doanh nghiệp cung cấp)
 • Viết 05 bài tin tức chuẩn SEO theo từ khóa chính liên quan tới sản phẩm/dịch vụ và làm liên kết nội bộ 
 • Đăng tải 08 bài viết tin tức theo thông tin doanh nghiệp cung cấp 
 • Đăng tải mẫu 25 sản phẩm theo thông tin doanh nghiệp cung cấp 
 • Viết và đăng tải 05 sản phẩm đầy đủ thông tin, chuẩn SEO (dựa theo thông tin doanh nghiệp cung cấp)
 • Cài đặt nút chức năng: Facebook, Zalo OA
 • Cài đặt trang liên hệ (dựa theo địa chỉ Google Map doanh nghiệp đã có) & 05 lượt đánh giá trên Google map
 • Cài đặt tài khoản Google Analytics 4 theo dõi lượng truy cập website
 • Tạo kênh Youtube chuẩn SEO theo thông tin doanh nghiệp cung cấp& Gắn 1 video của doanh nghiệp cung cấp lên kênh Youtube và trang chủ website
 • Cài đặt tài khoản và khai báo website trên Google Search Console
 • Cài đặt Email thông báo đặt/xác nhận đơn hàng 
 • Cài đặt tích hợp vận chuyển & thanh toán trực tuyến
 • Cài đặt cấu hình bán hàng qua Affiliate (dành cho gói Enterprise)
 • Cài đặt bộ lọc sản phẩm có sẵn trong gói website
10.500.000đ/gói
Gói Nâng Cao 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Nhân viên tư vấn gói dịch vụ

1

Khách hàng chọn mẫu giao diện website + Gói hoàn thiện website phù hợp

2

Thanh toán đơn hàng

3

Tạo group Zalo dự án

4

Khách hàng điền bảng khai thông tin

5

Team dự án thực hiện trong vòng 21 ngày (bao gồm thời gian chỉnh sửa theo ý khách hàng)

6

Nghiệm thu

7

Hỗ trợ hướng dẫn sau khi khách hàng đi vào vận hành website

8

THÔNG TIN VỀ IM GROUP

IM Group - Học Viện Chuyển Đổi Số đầu tiên tại Việt Nam cam kết hỗ trợ học viên trọn đời trong suốt 10 năm qua, có số lượng học viên đông nhất hiện nay. Đặc biệt, giáo trình được chứng nhận chuẩn bởi Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam (VECOM)

 • Hơn 200.000 người tiếp cận kiến thức kinh doanh Online nền tảng.
 • Hơn 30.000 học viên được đào tạo chuyên sâu .
 • Giúp xây dựng thành công hơn 30.000 website của học viên lên TOP Google.
 • Hơn 1000 khóa học được tổ chức với đa dạng các lớp học
 • Với sứ mệnh “Thúc đẩy doanh nghiệp Việt tăng trưởng bền vững trên nền tảng số”, đội ngũ IM GROUP luôn giữ lời hứa cũng là Triết lý Kinh doanh của mình: “Chúng tôi hỗ trợ bạn trọn đời”.
 • Đội ngũ IM Group luôn với tinh thần Nhiệt Huyết, Chính Trực, Cầu Thị để hỗ trợ khách hàng tốt nhất.
 • Hotline: 1900 636 040
 • Email: tuvan@imgroup.vn
 • Website: www.imgroup.vn
 • Facebook: 

Bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, IM Group xây dựng một chương trình huấn luyện tập trung và những kiến thức thực chiến được đúc kết từ hàng chục năm kinh nghiệm của các chuyên gia hàng đầu, đã giúp:

 • https://www.facebook.com/imgrouphocvienchuyendoiso

1900.636.040

Đăng ký ngay!

Thông tin chi tiết dịch vụ

Đăng ký ngay gói dịch vụ
Hoàn thiện website iTop

Đăng ký ngay gói dịch vụ
Cải thiện chỉ số Performance