Lịch khai giảng trong tháng

LỊCH ĐÀO TẠO 2018

Hotline đăng ký:  1900 636 040

 

THÁNG 5

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
 
Khóa đào tạo Thời gian Địa điểm Thời lượng

SEO CLICK - K148

Thứ 6, 7 và Chủ Nhật 
04,05,06/05/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

OMNI CHANEL CONTENT MANAGEMENT 02

Thứ 7 và Chủ Nhật 
12,13/05/2018
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN: 8h30 – Tối

SEO CLICK - K149

Thứ 6, 7 và Chủ Nhật 
18,19,20/05/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

FAST SALE 101 – K37

Thứ 7 và Chủ Nhật 
26,27/05/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN: 8h30 – Tối

 

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN SEO 3H:

 

Khóa đào tạo

Thời gian

Địa điểm

Thời lượng

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
03/05/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
10/05/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
17/05/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
24/05/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

 

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
31/05/2018
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h00

 

THÁNG 6

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
 
Khóa đào tạo Thời gian Địa điểm Thời lượng

SEO CLICK - K150

Thứ 6, 7 và Chủ Nhật 
01,02,03/06/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

IMPLAN K.18

Thứ 7 và Chủ Nhật 
09,10/06/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

08h30 – Tối

SEO CLICK - K151

Thứ 6, 7 và Chủ Nhật 
15,16,17/06/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

SALE SYSTEM 09 Thứ 6, 7 và Chủ Nhật 
22,23,24/06/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

SEO CLICK - K152

Thứ 6, 7 ngày 29,30/06
và Chủ Nhật ngày 01/07

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối


CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN SEO 3H:

 

Khóa đào tạo

Thời gian

Địa điểm

Thời lượng

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
07/06/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
14/06/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
21/06/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
28/06/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

 

 

THÁNG 7

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
 
Khóa đào tạo Thời gian Địa điểm Thời lượng

SEO CLICK - K154

Thứ 6, 7 và Chủ Nhật 
13,14,15/07/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

SEO CLICK - K155

Thứ 6,7 và Chủ Nhật 
27,28,29/07/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

 

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN SEO 3H:

 

Khóa đào tạo

Thời gian

Địa điểm

Thời lượng

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
05/07/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
12/07/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
19/07/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
26/07/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

 

 

THÁNG 8

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
 
Khóa đào tạo Thời gian Địa điểm Thời lượng

SEO CLICK - K156

Thứ 6, 7 và Chủ Nhật 
10,11,12/08/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

SEO CLICK - K157

Thứ 6,7 và Chủ Nhật 
24,25,26/08/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

 

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN SEO 3H:

 

Khóa đào tạo

Thời gian

Địa điểm

Thời lượng

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
02/08/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
09/08/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
16/08/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
23/08/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

 

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
30/08/2018
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

 

 

THÁNG 9

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
 
Khóa đào tạo Thời gian Địa điểm Thời lượng

SEO CLICK - K158

Thứ 6, 7 và Chủ Nhật 
07,08,09/09/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

SEO CLICK - K159

Thứ 6,7 và Chủ Nhật 
21,22,23/09/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

 

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN SEO 3H:

 

Khóa đào tạo

Thời gian

Địa điểm

Thời lượng

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
06/09/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
13/09/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
20/09/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
27/09/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

 

 

THÁNG 10

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
 
Khóa đào tạo Thời gian Địa điểm Thời lượng

SEO CLICK - K160

Thứ 6, 7 và Chủ Nhật 
05,06,07/10/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

SEO CLICK - K161

Thứ 6,7 và Chủ Nhật 
19,20,21/10/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

 

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN SEO 3H:

 

Khóa đào tạo

Thời gian

Địa điểm

Thời lượng

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
04/10/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
11/10/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
18/10/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
25/10/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

 

 

THÁNG 11

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
 
Khóa đào tạo Thời gian Địa điểm Thời lượng

SEO CLICK - K162

Thứ 6, 7 và Chủ Nhật 
02,03,04/11/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

SEO CLICK - K163

Thứ 6,7 và Chủ Nhật 
23,24,25/11/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

 

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN SEO 3H:

 

Khóa đào tạo

Thời gian

Địa điểm

Thời lượng

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
01/11/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
08/11/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
15/11/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
22/11/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

 

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
29/11/2018
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

 

 

THÁNG 12

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
 
Khóa đào tạo Thời gian Địa điểm Thời lượng

SEO CLICK - K164

Thứ 6, 7 và Chủ Nhật 
07,08,09/12/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

SEO CLICK - K165

Thứ 6,7 và Chủ Nhật 
21,22,23/12/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

 

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN SEO 3H:

 

Khóa đào tạo

Thời gian

Địa điểm

Thời lượng

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
06/12/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
13/12/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
20/12/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
27/12/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

 

 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ TỔ CHỨC 2018

THÁNG 1

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
 
Khóa đào tạo Thời gian Địa điểm Thời lượng

SEO CLICK - K143

Thứ 6, 7 và Chủ Nhật 
05,06,07/01/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

FACEBOOK ADS MASTER 

K27

4 Buổi - Tối thứ 2 và tối thứ 3
trong 2 tuần liên tiếp
Ngày 8,9,15,16/01

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h30 – Tối

FAST SALE 101 – K35 Thứ  7 và Chủ Nhật 
20,21/01/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN: 8h30 – Tối

SEO CLICK - K144

Thứ 6,7 và Chủ Nhật 
26,27,28/01/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

 

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN SEO 3H:

 

Khóa đào tạo

Thời gian

Địa điểm

Thời lượng

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
04/01/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
11/01/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
18/01/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
25/01/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

 

 

 THÁNG 2

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
 
Khóa đào tạo Thời gian Địa điểm Thời lượng

SALE SYSTEM 07

Thứ 6, 7 và Chủ Nhật 
02,03,04/02/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

 

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN SEO 3H:

 

Khóa đào tạo

Thời gian

Địa điểm

Thời lượng

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
01/02/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

 

 

THÁNG 3

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
 
Khóa đào tạo Thời gian Địa điểm Thời lượng

SEO CLICK - K145

Thứ 6, 7 và Chủ Nhật 
02,03,04/03/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

GROWTH HACKING 02  Thứ 2, 3 
05,06/03/2018
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h30 – Tối

IMPLAN K.17

Thứ 7 và Chủ Nhật 
10,11/03/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

08h30 – Tối

OMNI CHANEL CONTENT MANAGEMENT 01

Thứ 7 và Chủ Nhật 
17,18/03/2018
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 08h30 – Tối
SEO CLICK - K146 Thứ 6, 7 và Chủ Nhật 
23,24,25/03/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

FAST SALE 101 – K36

Thứ 7 ngày 31/03

và Chủ Nhật ngày 01/04

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN: 8h30 – Tối

 

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN SEO 3H:

 

Khóa đào tạo

Thời gian

Địa điểm

Thời lượng

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
01/03/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
08/03/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
15/03/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
22/03/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

 

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
29/03/2018
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h00

 

THÁNG 4

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
 
Khóa đào tạo Thời gian Địa điểm Thời lượng
GROWTH HACKING 03 

Thứ 2, 3 

02,03/04/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h30 – Tối

SEO CLICK - K147

Thứ 6, 7 và Chủ Nhật 
06,07,08/04/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

FACEBOOK ADS MASTER 

K29

Thứ  7 và Chủ Nhật 
14,15/04/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN: 8h30 – Tối

SALE SYSTEM 08

Thứ 6, 7 và Chủ Nhật 
20,21,22/04/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

 

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN SEO 3H:

 

Khóa đào tạo

Thời gian

Địa điểm

Thời lượng

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
05/04/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
12/04/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
19/04/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
26/04/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

 

 

Lịch khai giảng tháng 04 - 2018