Tổng hợp

Hướng dẫn cơ bản về Microsoft Project Professional 2010 - Phần 3

  

        Backstage là một thành phần mới trong các sản phẩm Office 2010 giúp bạn có thể quản lý tập tin cũng như thiết lập về Microsoft Project 2010. Backstage chứa các tùy chọn, chức năng chia sẻ, bên cạnh đó với các mở tập tin (Open), tạo mới (New) và lưu (Save).

    
     Trong phần 3, IMGroup sẽ cùng bạn khám phá Backstage – một nơi không thể thiếu khi bạn làm việc với bất cứ ứng dụng Office 2010 nào.

    
     Để đến Backstage, click vào File trên giao diện Microsoft Project. Microsoft Project 2010 sẽ hiển thị Backstage.

    

        

          • Save, Save As, OpenClose là các chức năng chuẩn trong Office.


          • Info là nơi để bạn truy cập đến các tập tin dự án.        

          • Recent hiển thị các tập tin Project bạn sử dụng gần đây nhất.         

        • New cho phép bạn tạo một dự án mới dựa trên các mẫu có sẵn.      

         • Print là tùy chọn cho phép bạn có thể in một dự án.         

        • Save & Send là tùy chọn cho phép bạn đính kèm một tập tin Project vào e-mail, tạo một tài liệu định dạng PDF hoặc XPS. Ngoài ra bạn có một số tùy chọn để kết nối đến máy chủ.         

        • Help là tùy chọn cho phép bạn xem các trợ giúp, hướng dẫn trực tuyến về cài đặt Project hoặc hoặc các thông tin về bản quyền sản phầm Microsoft Project.         

        • Options cho phép bạn thiết lập cho chương trình Microsoft Project 2010.         

        • Exit : đóng chương trình Microsoft Project 2010
    

     Chú ý: Nếu bạn sử dụng phiên bản Microsoft Project Standard 2010, bạn sẽ không thấy một số tùy chọn giống trong phiên bản Microsoft Project Professional 2010
 

>> Hướng dẫn cơ bản về Microsoft Project Professional 2010  Phần 4

  • Chia sẻ

Lịch khai giảng tháng 04 - 2018