LỊCH ĐÀO TẠO 2019

Lưu ý: Lịch khai giảng các lớp học sẽ được cập nhật vào ngày 1 hàng tháng.

Đăng ký trực tiếp vui lòng liên hệ: 1900 636 040

 
 
THÁNG 11
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
SEO CLICK K177

Thứ 7, Chủ Nhật 02,03/11/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN: 

08h00 – 21h30

BẮT ĐẦU QUẢNG CÁO GOOGLE CHÍNH QUY Thứ 2, 3, 6
04,05,08/11/2019
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T2, T3, T6: 

18h00 – 21h30

SALE SYSTEM

Thứ 7, Chủ Nhật 09,10/11/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN: 

08h00 – 21h30

BẮT ĐẦU VỚI FACEBOOK MARKETING

Thứ 2,3,4

11,12,13/11/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T2,T3,T4: 

18h00 – 21h30

SEO CLICK K178

Thứ 7, Chủ Nhật

16,17/11/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN: 

08h00 – 21h30

SẢN XUẤT VIDEO BẰNG SMARTPHONE

Thứ 2,3,4

18,19,20/11/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T2,T3,T4: 

18h00 – 21h30

GOOGLE ADS MASTER

Thứ 7, Chủ Nhật 23,24/11/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN: 

08h00 – 21h30

CHAT BOT

Thứ 2,3

25,26/11/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T2, T3: 

18h00 – 21h30

 
 
 
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN SEO 3H

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 4
06/11/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
07/11/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
14/11/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 6
15/11/2019
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 5
21/11/2019
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 6
22/11/2019
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 5
28/11/2019
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 6
29/11/2019
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
 
 
THÁNG 12
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
CHỐT ĐƠN ONLINE ĐỈNH CAO Thứ 2, 3
02, 03/12/2019
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T2, T3: 

18h00 – 21h30

SEO CLICK K179 Thứ 7, Chủ Nhật
07, 08/12/2019
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN: 

08h00 – 21h30

BẮT ĐẦU VỚI FACEBOOK MARKETING Thứ 2, 3, 4
09, 10, 11/12/2019
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T2, T3, T4: 

18h00 – 21h30

IM PLAN Thứ 7, Chủ Nhật
14, 15/12/2019
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN: 

08h00 – 21h30

BẮT ĐẦU QUẢNG CÁO GOOGLE CHÍNH QUY Thứ 2, 3, 4
16, 17, 18/12/2019
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T2, T3, T4: 

18h00 – 21h30

INHOUSE TRAINING Thứ 6, 7, Chủ Nhật
20, 21, 22/12/2019
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6, T7, CN: 

08h00 – 21h30

BẮT ĐẦU QUẢNG CÁO VỚI ZALO MAKETING Thứ 2, 3, 4, 5
23, 24, 25, 26/12/2019
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T2, T3, T4, T5: 

18h00 – 21h30

SEO CLICK K180 Thứ 7, Chủ Nhật
28, 29/12/2019
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN: 

08h00 – 21h30

CHỐT ĐƠN ONLINE ĐỈNH CAO Thứ 2, 3
30, 31/12/2019
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T2, T3: 

18h00 – 21h30

 

 
 
 
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN SEO 3H

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
05/12/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 6
06/12/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
12/12/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 6
13/12/2019
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 5
19/12/2019
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 6
27/12/2019
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
 
THÁNG 10
CHƯƠNG TRÌNH ĐàĐÀO TẠO
KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
BẮT ĐẦU QUẢNG CÁO GOOGLE CHÍNH QUY Thứ 2,3,5
30/09 - 01,03/10/2019
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T2, T3, T5: 

18h00 – 21h30

SEO CLICK K175

Thứ 7, Chủ Nhật 05,06/10/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN: 

08h00 – 21h30

BẮT ĐẦU QUẢNG CÁO VỚI ZALO MAKETING Thứ 2, 3, 4
07,08,09/10/2019
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T2, T3, T4: 

18h00 – 21h30

CONTENT 

Thứ 7, Chủ Nhật 12,13/10/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN: 

08h00 – 21h30

CHỐT ĐƠN ONLINE ĐỈNH CAO

Thứ 2,3

14,15/10/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T2,T3: 

18h00 – 21h30

SEO CLICK K176

Thứ 7, Chủ Nhật

19,20/10/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN: 

08h00 – 21h30

BẮT ĐẦU VỚI FACEBOOK MARKETING

Thứ 2,3,4

21,22,23/10/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T2, T3,T4: 

18h00 – 21h30

ZALO ADS  

Thứ 7, Chủ Nhật 26,27/10/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7,CN: 

08h00 – 17h00

CHAT BOT

Thứ 2,3

28,29/10/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T2, T3: 

18h00 – 21h30

 
 
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN SEO 3H

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 6
04/10/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
10/10/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 6
11/10/2019
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 4
16/10/2019
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
17/10/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 5
24/10/2019
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 4
30/10/2019
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 5
31/10/2019
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
THÁNG 09
CHƯƠNG TRÌNH ĐàĐÀO TẠO:

KHÓA ĐÀO TẠO

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỜI LƯỢNG

BẮT ĐẦU VỚI FACEBOOK MARKETING

Thứ 3,4,6
03,04,06/09/2019
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T3, T4,T6: 

18h00 21h30

SEO CLICK K173

Thứ 7, Chủ Nhật 

07,08/09/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN

08h00 21h30

BẮT ĐẦU QUẢNG CÁO GOOGLE CHÍNH QUY Thứ 2, 3, 5
09,10,12/09/2019
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T2, T3, T5

18h00 21h30

IM PLAN

Thứ 7, Chủ Nhật 

14,15/09/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN

08h00 21h30

CHAT BOT

Thứ 2,3,4 

16,17/09/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T2,T3,T4

18h00 21h30

SEO CLICK K174

Thứ 7, Chủ Nhật 

21,22/09/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN

08h00 21h30

AMAZON CAMP

Thứ 6, Thứ 7, Chủ Nhật 

27,28,29/09/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6,T7,CN

08h00 – 17h00

BẮT ĐẦU VỚI FACEBOOK MARKETING

Thứ 6, Thứ 7, Chủ Nhật 

27,28,29/09/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6,T7,CN

18h00 21h30

 
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN SEO 3H:

KHÓA ĐÀO TẠO

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỜI LƯỢNG

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
05/09/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 4
11/09/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 46
13/09/2019
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 4
18/09/2019
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
19/09/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 4
25/09/2019
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
26/09/2019
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30