THÁNG 10
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

KHÓA ĐÀO TẠO

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỜI LƯỢNG

GOOGLE MONEY 

Thứ 7, Chủ Nhật 
12,13/10/2019

LẦU 10 ( TÒA NHÀ BISHUB)

360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)

T7, CN

08h00 21h30

 
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN XÂY DỰNG HỆ THỐNG KINH DOANH ONLINE TỰ ĐỘNG 4.0

KHÓA ĐÀO TẠO

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỜI LƯỢNG

Xây dưng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0

Chủ Nhật 
13/10/2019

360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)

Chủ Nhật : 

08h00 21h30

Xây dưng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 2
21/10/2019
360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)

Thứ 2: 

17h00 21h30

Xây dưng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0

Thứ 3
22/10/2019

360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)

Thứ 3 : 

08h00 17h00

 

 
 
THÁNG 11
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

KHÓA ĐÀO TẠO

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỜI LƯỢNG

GOOGLE MONEY 

Thứ 7, Chủ Nhật 

23,24/11/2019

LẦU 10 (TÒA NHÀ BISHUB)

360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)

T7, CN

08h00 21h30

 
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN XÂY DỰNG HỆ THỐNG KINH DOANH ONLINE TỰ ĐỘNG 4.0

KHÓA ĐÀO TẠO

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỜI LƯỢNG

Xây dưng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0

Thứ 3 
26/11/2019

360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)

Thứ 3 

08h00 17h00

Xây dưng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0

Thứ 4
27/11/2019

360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)

Thứ 4

08h00 17h00

 
THÁNG 12
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

KHÓA ĐÀO TẠO

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỜI LƯỢNG

FACEBOOK MONEY 

Thứ 7, Chủ Nhật 

21,22/12/2019

LẦU 10 (TÒA NHÀ BISHUB)

360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)

T7, CN

08h00 21h30