Lịch đào tạo Hà Nội

THÁNG 05
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
WEBTOP
XÂY DỰNG VÀ QUẢN TRỊ WEBSITE RA ĐƠN
Thứ 2, 3, 4
10, 11, 12/05/2021
Online trực tuyến T2, T3, T4:
18h00 – 21h30
BẮT ĐẦU QUẢNG CÁO GOOGLE CHÍNH QUY Thứ 7, Chủ Nhật
15, 16/05/2021
Online trực tuyến T7, CN:
08h00 – 17h00
SEO CLICK Thứ 6, 7, Chủ Nhật
21, 22, 23/05/2021
Online trực tuyến

T6: 
18h00 – 21h30

T7, CN: 
08h00 – 21h30

FACEBOOK MARKETING BẰNG CHATBOT Thứ 2, 3, 4
24, 25, 26/05/2021
360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái) T2, T3, T4:
18h00 – 21h30

 

LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 3
11/05/2021
360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái) 18h00 – 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 6
28/05/2021
Online trực tuyến 19h00 – 21h30

 

 

THÁNG 06
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
QUẢNG CÁO BÁN HÀNG TRÊN ZALO Thứ 7, Chủ nhật
05, 06/06/2021
360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái) T7, CN:
08h00 – 17h30
BẮT ĐẦU VỚI FACEBOOK MARKETING Thứ 7, Chủ Nhật
12, 13/06/2021
360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái) T7, CN: 
8h00 - 17h00

WEBTOP

XÂY DỰNG VÀ QUẢN TRỊ WEBSITE RA ĐƠN

Thứ 2, 3, 4
14, 15, 16/06/2021
360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái) T2, T3, T4:
18h00 – 21h30
DIGITAL CHANNEL Thứ 4
16/06/2021
360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái) T4: 
08h00 – 17h00
SEO CLICK

Thứ 7, Chủ Nhật, Thứ 2
26, 27, 28/06/2021

360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)

T7, CN:
08h00 – 21h30

T2:
18h00 – 21h30

 

LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 6
04/06/2021
360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái) 18h00 – 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 4
09/06/2021
360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái) 18h00 – 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 3
15/06/2021
360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái) 18h00 – 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 3
22/06/2021
Online trực tuyến 19h00 – 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 6
25/06/2021
360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái) 18h00 – 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 4
30/06/2021
360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái) 18h00 – 21h30

 

 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ ĐÀO TẠO 2021
 

THÁNG 01
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
DIGITAL CHANNEL Thứ 4
06/01/2021
360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái) T4: 
08h00 – 17h00

 

LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 3
05/01/2021
360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái) 08h00 – 17h00
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 3
19/01/2021
360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái) 08h00 – 17h00

 

 

THÁNG 03
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG

WEBTOP

XÂY DỰNG VÀ QUẢN TRỊ WEBSITE RA ĐƠN

Thứ 2, 3, 4
08, 09, 10/03/2021
360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái) T2, T3, T4:
18h00 – 21h30
DIGITAL CHANNEL Thứ 3
09/03/2021
360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái) T3:
08h00 – 17h00
SEO CLICK Thứ 7, Chủ Nhật
27, 28/03/2021
360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)

T7:
08h00 – 21h30

CN:
08h00 – 17h00

BẮT ĐẦU QUẢNG CÁO GOOGLE CHÍNH QUY Chủ nhật, Thứ 2, 3:
28, 29, 30/03/2021
360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái) CN, T2, T3:
18h00 – 21h30


LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 3
02/03/2021
360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái) 08h00 – 17h00
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 2
08/03/2021
360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái) 08h00 – 17h00
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 3
16/03/2021
360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái) 08h00 – 17h00
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
25/03/2021
Online trực tuyến 19h00 – 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 3
27/03/2021
360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái) 08h00 – 17h00

 

 

THÁNG 04
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
BẮT ĐẦU VỚI FACEBOOK MARKETING Thứ 7, Chủ Nhật
10, 11/04/2021
360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái) T7, CN: 
8h00 - 17h00
SEO CLICK Thứ 7, Chủ Nhật
24, 25/04/2021
360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái) T7, CN: 
08h00 – 21h30

 

LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 3
06/04/2021
Tầng 34, tòa 34T Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy 08h00 – 17h00
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 3
13/04/2021
Tầng 34, tòa 34T Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy 08h00 – 17h00
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 7
25/04/2021
Online trực tuyến 19h00 – 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 2
26/04/2021
360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái) 08h00 – 17h00
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 3
27/04/2021
360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái) 18h30 – 21h30

 


CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ ĐÀO TẠO 2020

THÁNG 06
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
FACEBOOK MONEY  Thứ 7, Chủ Nhật 
13, 14/06/2020
LẦU 9 (TÒA NHÀ BISHUB)
360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)
T7, CN: 
08h00 – 21h30

 

LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 3
16/06/2020
360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái) 08h00 – 17h00
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 4
17/06/2020
360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái) 08h00 – 17h00

 

 

THÁNG 07
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
GOOGLE  MONEY  Thứ 7, CN
11, 12/07/2020
LẦU 4 (TÒA NHÀ BISHUB)
360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)
T7, CN: 
08h00 – 21h30

 

LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 4
08/07/2020
360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái) 08h00 – 17h00
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
09/07/2020
360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái) 08h00 – 17h00


 

THÁNG 10
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
GOOGLE  MONEY  Thứ 7, CN
17, 18/10/2020
LẦU 4 (TÒA NHÀ BISHUB)
360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)
T7, CN: 
08h00 – 21h30

 

LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Chủ nhật
04/10/2020
360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái) 08h00 – 17h00
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 2
19/10/2020
360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái) 08h00 – 17h00

 

 

THÁNG 11
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
FACEBOOK MONEY Thứ 7, Chủ Nhật 
07, 08/11/2020
LẦU 10 (TÒA NHÀ BISHUB)
360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)
T7, CN: 
08h00 – 21h30
SẢN XUẤT VIDEO BẰNG SMARTPHONE Thứ 7, Chủ Nhật
14, 15/11/2020 
LẦU 10 (TÒA NHÀ BISHUB)
360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)
T7, CN: 
08h00 – 17h00
GOOGLE MONEY Thứ 7, Chủ Nhật
21, 22/11/2020
LẦU 10 (TÒA NHÀ BISHUB)
360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)
T7, CN: 
08h00 – 21h30

 

LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 4
04/11/2020
360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái) 08h00 - 17h00
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 6
20/11/2020
360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái) 08h00 - 17h00

 

 

THÁNG 12
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
FACEBOOK MONEY Thứ 7, Chủ Nhật
12,13/12/2020
LẦU 10 (TÒA NHÀ BISHUB)
360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)
T7, CN: 
08h00 – 21h30
GOOGLE MONEY Thứ 7, Chủ Nhật
19,20/12/2020
LẦU 10 (TÒA NHÀ BISHUB)
360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái)
T7, CN: 
08h00 – 21h30

 

LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 4
09/12/2020
360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái) 08h00 – 17h00
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 6
18/12/2020
360 Xã Đàn (Toà nhà BisHub: 360 Xã Đàn đi vào 15m nhìn bên trái) 08h00 – 17h00


Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng