Dịch vụ tên miền

I/ Quy trình đăng ký tên miền: 

1/ Quý khách gửi email đến support@imgroup.vn để đề nghị đăng ký tên miền.

2/ Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản đến tài khoản doanh nghiệp.

3/ Hoàn tất thủ tục khai báo tên miền.


Tên miền sẽ được đăng ký ngay sau khi nhận phí, chậm nhất trong vòng 24h và sẽ tạm khóa sau 10 ngày nếu chủ thể chưa hoàn tất hồ sơ đăng ký.

II/ Các biểu mẫu liên quan: 

Bản khai tên miền cá nhân 

Bản khai tên miền tổ chức 


III/ Thông báo sử dụng tên miền quốc tế
 

Khách hàng chịu trách nhiệm thông báo việc sử dụng tên miền không phải là tên miền quốc gia .VN trên website http://thongbaotenmien.vn của Bộ Thông Tin Và Truyền Thông, theo Điều 23 Luật Công Nghệ Thông Tin

Điều 23, luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH 11 ngày 29/6/2009 .

Nghị Định số 14/2022/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 27/01/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Nghị Định số 15/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 03/02/2020 về việc Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Nghị định số 28/2009/NĐ-CP ngày 20/3/2009 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet .

Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 08/12/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

Thông tư 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/08/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet .

Bạn cần cung cấp chính xác thông tin đăng ký, nộp phí đăng ký và Bản khai đăng ký tên miền Quốc tế. Tên miền sẽ được đăng ký ngay sau khi nhận phí và chậm nhất trong vòng 24h


Nếu như đây là lần đầu tiên bạn đăng ký tên miền thì ngoài việc tạo tài khoản, bạn phải xác nhận đăng ký tên miền quốc tế theo quy định của Tổ chức tên miền cấp cao (ICANN);
Một email tiếng Anh sẽ được gửi vào email bạn đã dùng đăng ký tên miền với nội dung đính kèm một đường link xác nhận tên miền quốc tế.
Bạn click vào đường link để xác nhận. Bạn cần xác nhận trước thời hạn đề cập trong email nếu không tên miền sẽ bị dừng hoạt động.

Quy trình Thông báo sử dụng tên miền quốc tế tại Việt Nam

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân khi thiết lập trang thông tin điện tử không sử dụng tên miền Quốc gia Việt Nam “.vn”.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Internet Việt Nam.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo sử dụng tên miền quốc tế thành công trên địa chỉ: www.thongbaotenmien.vn.

- Phí, lệ phí:  Không.

- Thời gian thông báo: Sau khi tổ chức, cá nhân đưa tên miền quốc tế đã đăng ký vào sử dụng.

- Thực hiện thông báo tại địa chỉ: www.thongbaotenmien.vn

- Nội dung thông báo:

+ Đối với cơ quan, tổ chức: tên cơ quan, tổ chức ghi trong quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc các loại Giấy chứng nhận hợp lệ khác được cấp trước ngày có hiệu lực của Luật doanh nghiệp năm 2014), Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện; địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, hộp thư điện tử; họ và tên người quản lý tên miền kèm theo địa chỉ, số điện thoại, hộp thư điện tử, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu đối với người nước ngoài;

+ Đối với cá nhân: Họ và tên; địa chỉ thường trú; số điện thoại; hộp thư điện tử; số, ngày cấp, nơi cấp chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài;

+ Tên miền đưa vào sử dụng.

- Thay đổi thông tin:

+ Khi có sự thay đổi thông tin đã thông báo, tổ chức, cá nhân sử dụng tên miền quốc tế phải sử dụng tên truy cập và mật khẩu đã được cấp để thực hiện việc bổ sung, thay đổi hay xóa các thông tin liên quan đến tên miền quốc tế đang sử dụng tại địa chỉ: www.thongbaotenmien.vn.

+ Trường hợp quên, mất mật khẩu hoặc tên miền đã bị người khác thông báo sử dụng, chủ thể phải có văn bản gửi VNNIC để hỗ trợ cấp lại mật khẩu và điều chỉnh thông tin.

(Quy định cụ thể tại Điều 23 Luật Công nghệ thông tin và  Điều 20, Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet)

Thay đổi thông tin tên miền: vui lòng gửi thông tin thay đổi về mail support@imgroup.vn để yêu cầu thay đổi.


Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng