LỊCH ĐÀO TẠO 2018
Đăng ký trực tiếp vui lòng liên hệ:  1900 636 040

 

THÁNG 8

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
 
KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG

QUẢNG CÁO ZALO CHUYÊN SÂU

Thứ 7 và Chủ Nhật 
04,05/08/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN: 8h30 – Tối

Bắt đầu với Facebook Marketing

Thứ 3,4 5
07,08,09/08/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T3, T4, T5: 18h30 – Tối

FACEBOOK MARKETING
CHUYÊN SÂU

Thứ 7 và Chủ Nhật 
11,12/08/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN: 8h30 – Tối

DIỄN ĐÀN TIẾP THỊ TRỰC TUYẾN 2018 (VOMF)

Thứ  4 
15/08/2018

Capella Parkview - 3 Đặng Văn Sâm, P9, Q. Phú Nhuận

T5: 8h00 - 17h30

SEO CLICK - K155

Thứ 6, Thứ 7 và Chủ Nhật 
17,18,19/08/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

Bắt đầu với Quảng Cáo Google Chính Quy

Thứ 2, 3  và thứ 4 
20,21,22/8/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h30-21h30

Bắt đầu với Quảng cáo
Zalo

Thứ 6
24/08/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

8h00 -21h30

CONTENT MARKETING

Thứ 7 và Chủ Nhật 
25,26/08/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN: 8h30 – Tối

BÁN HÀNG BẰNG LIVESTREAM

Thứ 2,3,4
27,28,29/08/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T2,T3,T4: 18h00 – Tối

 

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN SEO 3H:

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
02/08/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 6
10/08/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
16/08/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
23/08/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
30/08/2018
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

 

THÁNG 9

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
 
KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG

SEO CLICK - K156

Thứ 6, 7 và Chủ Nhật 
07,08,09/09/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

FASTSALE

Thứ 7 và Chủ Nhật 
15,16/09/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN: 8h30 – Tối

SEO CLICK - K157

Thứ 6,7 và Chủ Nhật 
21,22,23/09/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

SALESYSTEM

Thứ 6, 7 và Chủ Nhật 
28,29,30/09/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

 

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN SEO 3H:

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
06/09/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
13/09/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
20/09/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
27/09/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

 

THÁNG 10
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

 
KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG

FACEBOOK

Thứ 7 và Chủ Nhật 
06,07/10/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN: 8h30 – Tối

SEO CLICK - K158

Thứ 6,7 và Chủ Nhật 
12,13,14/10/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

ZALO NÂNG CAO

Thứ 7 và Chủ Nhật 
20,21/10/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN: 8h30 – Tối

SEOCLICK

Thứ 6, Thứ 7 và Chủ Nhật 
26,27,28/10/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

 

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN SEO 3H:

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
04/10/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
11/10/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
18/10/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
25/10/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

 

THÁNG 11

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
 
KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG

FASTSALE

Thứ 7 và Chủ Nhật 
03,04/11/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN: 8h30 – Tối

SEO CLICK - K159

Thứ 6, 7 và Chủ Nhật 
09,10,11/11/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

CONTENT MARKETING

Thứ  7 và Chủ Nhật 
17,18/11/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN: 8h30 – Tối

SALE SYSTEM

Thứ 6, Thứ  7 và Chủ Nhật 
23,24,25/11/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

SEO CLICK - K160

Thứ 6 ngày 30/11
Thứ 7, CN ngày 1,2/12/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

 

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN SEO 3H:

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
01/11/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
08/11/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
15/11/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
22/11/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
29/11/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

 

THÁNG 12

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
 
KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG

FASTSALE

Thứ 7 và Chủ Nhật 
08,09/12/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN: 8h30 – Tối

SEO CLICK - K161

Thứ 6,7 và Chủ Nhật 
14,15,16/12/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

IMPLAN

Thứ 7 và Chủ Nhật 
22,23/12/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN: 8h30 – Tối

 

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN SEO 3H:

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
06/12/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
13/12/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
20/12/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
27/12/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

 

 

THÁNG 6
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG

SEO CLICK - K151

Thứ 6, 7 và Chủ Nhật 
01,02,03/06/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

ZALO NÂNG CAO Thứ 7 và Chủ Nhật 
09,10/06/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

08h30 – Tối

FACEBOOK ADS

Thứ 7 và Chủ Nhật 
16,17/06/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN: 8h30 – Tối

SEOCLICK - K152 Thứ 6, 7 và Chủ Nhật 
22,23,24/06/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

ZALO CĂN BẢN

Thứ 3, thứ 4, thứ 5
26, 27, 28/06/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T3, T4, T5

18h30-21h30

IM PLAN

Thứ 7 ngày 30/06
và Chủ Nhật ngày 01/07

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN: 8h30 – Tối


CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN SEO 3H:

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
07/06/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
14/06/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
21/06/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 6
29/06/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

 

 

THÁNG 7

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
 
KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG

SALESYSTEM

Thứ 6, 7 và Chủ Nhật 
6,7,8/07/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

Bắt đầu với Quảng Cáo Google Chính Quy

Thứ 2, 3  và thứ 4 
09,10,11/7/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h30-21h30

Bắt đầu với Facebook Marketing

Thứ 2, 3  và thứ 4 
16,17,18/7/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h30-21h30

Bắt đầu với Quảng cáo
Zalo

Thứ 2, 3  và thứ 4 
23,24,25/7/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h30-21h30

SEO CLICK - K153

Thứ 6, 7 và Chủ Nhật 
13,14,15/07/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

FASTSALE

Thứ 7 và Chủ Nhật 
21,22/07/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN: 8h30 – Tối

SEO CLICK - K154

Thứ 6, 7 và Chủ Nhật 
27,28,29/07/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

 

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN SEO 3H:

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
05/07/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
12/07/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
19/07/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
26/07/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30