Lịch đào tạo

 

CHƯƠNG TRÌNH WORKSHOP MIỄN PHÍ

WORKSHOP THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM
 CÔNG THỨC A.I THÀNH CÔNG CHO DOANH NGHIỆP

19h30 - 21h00 Thứ Năm
30/5/2024

Học online qua zoom
XÂY DỰNG HỆ THỐNG A.I KINH DOANH VẬN HÀNH 1 NGƯỜI

19h30 - 21h00 Thứ Sáu
31/5/2024

Học online qua zoom
 QUẢNG NGÃI | CÔNG THỨC A.I THÀNH CÔNG CHO DOANH NGHIỆP

19h30 - 21h00 Thứ Ba
04/6/2024

Học online qua zoom

 

THÁNG 06/2024
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU 

KHÓA HUẤN LUYỆN THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM
SEO CLICK 
(9 buổi)

9h00 - 21h00 Thứ 7, Chủ Nhật
Ngày 01,02/06/2024

---

19h30 - 21h30 Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư
03,04,05/06/2024

Học trực tiếp (offline) tại Học viện 124 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

---

Học online qua zoom

A.I TRONG KINH DOANH ONLINE
(3 buổi)
9h00 - 21h00 Thứ 7
08/06/2024
Học trực tiếp (offline) tại Học viện 124 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
TIKTOK ADS & TIKTOK SHOP
(6 buổi)

9h00 - 17h00 Thứ 7, Chủ Nhật
15,16/06/2024

Học trực tiếp (offline) tại Học viện 124 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
AI.SEO.FA
(9 buổi)

9h00 - 21h00 Thứ 7, Chủ Nhật
Ngày 15,16/06/2024

---

19h30 - 21h30 Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư
17,18,19/06/2024

Quảng Ngãi

------

Online qua zoom
FACEBOOK ADS MASTER
(9 buổi)

9h00 - 21h00 Thứ 7, Chủ Nhật
Ngày 22,23/06/2024

---

19h30 - 21h30 Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư
24,25,26/06/2024

Học trực tiếp (offline) tại Học viện 124 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

---

Học online qua zoom

S.A.L.E SYSTEM
(6 buổi)
9h00 - 21h00 Thứ 7, Chủ Nhật
29,30/06/2024
Học trực tiếp (offline) tại Học viện 124 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM


THÁNG 07/2024
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU (DỰ KIẾN)

KHÓA HUẤN LUYỆN THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM
SẢN XUẤT VIDEO NGẮN TRIỆU VIEW
(3 buổi)

9h00 - 21h00 Thứ 7
06/07/2024

Học trực tiếp (offline) tại Học viện 124 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
A.I TRONG KINH DOANH ONLINE
(3 buổi)
9h00 - 21h00 Chủ Nhật
07/07/2024
Học trực tiếp (offline) tại Học viện 124 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
GOOGLE ADS MASTER
(9 buổi)

9h00 - 21h00 Thứ 7, Chủ Nhật
Ngày 13,14/07/2024

---

19h30 - 21h30 Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư
15,16,17/07/2024

Học trực tiếp (offline) tại Học viện 124 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

---

Học online qua zoom

A.I TRONG KINH DOANH ONLINE
(3 buổi)
9h00 - 21h00 Thứ 7
27/07/2024
Học trực tiếp (offline) tại Học viện 124 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
SẢN XUẤT VIDEO NGẮN TRIỆU VIEW
(3 buổi)
9h00 - 21h00 Chủ Nhật
28/07/2024
Học trực tiếp (offline) tại Học viện 124 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM


Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng