LỊCH ĐÀO TẠO 2019
Lưu ý: Lịch khai giảng các lớp học sẽ được cập nhật vào ngày 1 hàng tháng.

Đăng ký trực tiếp vui lòng liên hệ: 1900 636 040

THÁNG 04
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

KHÓA ĐÀO TẠO

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỜI LƯỢNG

BẮT ĐẦU VỚI FACEBOOK MARKETING Thứ 2, 3, 4 
01, 02, 03/04/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T2,T3,T4

18h00 21h30

SALE SYSTEM Thứ 7, Chủ Nhật 
06, 07/04/2019
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN

08h00 21h30

XÂY DỰNG MỘT CHIẾN DỊCH MARKETING ĐA KÊNH HIỆU QUẢ

Thứ 2, 3, 4 
08,09,10/04/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T2, T3, T4

18h00 21h30

SEOCLICK - K165 Thứ 6, 7, Chủ Nhật 
12, 13,14/04/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h00-21h30

T7, CN: 8h00 – 21h30

AMAZON CAMP: Trại bán hàng toàn cầu trên Amazon bằng FBA

Thứ 6, 7, Chủ Nhật 
19,20,21/04/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6, T7, CN

08h00 – 17h00

BẮT ĐẦU QUẢNG CÁO GOOGLE CHÍNH QUY

Thứ 6, 7, CN
19,20,21/04/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6, T7, CN

18h00 21h30

FACEBOOK ADS MASTER

Thứ 2, 3, 4, 5 
 22,23, 24, 25/04/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T2, T3, T4, T5

18h00 22h00

SEOCLICK - K166

Thứ 7, Chủ Nhật
27, 28/04/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN

08h00 21h30

 
 
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN SEO 3H:

KHÓA ĐÀO TẠO

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỜI LƯỢNG

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
04/04/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
11/04/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
18/04/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 6
26/04/2019
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30