Lịch đào tạo

 

THÁNG 07/2024
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU 

KHÓA HUẤN LUYỆN THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM
GOOGLE ADS MASTER
(9 buổi)

9h00 - 21h00 Thứ 7, Chủ Nhật
Ngày 13,14/07/2024

---

19h30 - 21h30 Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư
15,16,17/07/2024

Học trực tiếp (offline) tại Học viện 124 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

---

Học online qua zoom

 SEO CLICK
(9 buổi)

9h00 - 21h00 Thứ 7, Chủ Nhật
Ngày 20,21/07/2024

---

19h30 - 21h30 Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư
22,23,24/07/2024

Học trực tiếp (offline) tại Học viện 124 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

---

Học online qua zoom

A.I TRONG KINH DOANH ONLINE
(3 buổi)
9h00 - 21h00 Chủ Nhật
28/07/2024
Học trực tiếp (offline) tại Học viện 124 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

 

THÁNG 08/2024
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU

KHOÁ HUẤN LUYỆN THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM
FACEBOOK ADS MASTER
(9 buổi)

9h00 - 21h00 Thứ 7, Chủ Nhật
Ngày 03,04/08/2024

---

19h30 - 21h30 Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư
05,06,07/08/2024

Học trực tiếp (offline) tại Học viện 124 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

---

Học online qua zoom

YOUTUBE ADS

9h00 - 17h30 Thứ Bảy, Chủ Nhật
10,11/08/2024

Học trực tiếp (offline) tại Học viện 124 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
A.I TRONG KINH DOANH ONLINE
(3 buổi)
9h00 - 21h00 Thứ 7
17/08/2024
Học trực tiếp (offline) tại Học viện 124 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
SẢN XUẤT VIDEO NGẮN TRIỆU VIEW
(3 buổi)
9h00 - 21h00 Chủ Nhật
18/08/2024
Học trực tiếp (offline) tại Học viện 124 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
 SEO CLICK
(9 buổi)

9h00 - 21h00 Thứ 7, Chủ Nhật
Ngày 24,25/08/2024

---

19h30 - 21h30 Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư
26,27,28/08/2024

Học trực tiếp (offline) tại Học viện 124 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

---

Học online qua zoom


Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng