LỊCH ĐÀO TẠO 2019
Lưu ý: Lịch khai giảng các lớp học sẽ được cập nhật vào ngày 1 hàng tháng.

Đăng ký trực tiếp vui lòng liên hệ:  1900 636 040

THÁNG 02
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
Sản xuất Video bán hàng bằng Smartphone thực hiện trên 1 trang giấy

Thứ 2 và 3 
18,19/02/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T2, T3

18h00-21h30

SEOCLICK - K162

Thứ 6, 7 Chủ Nhật
22,
 23, 24/02/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h00-21h30

T7, CN: 8h00 – Tối

CHATBOT Thứ 2 và 3 
25,26/02/2019
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T2, T3

18h00-21h30

 

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN SEO 3H:

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
21/02/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
28/02/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00-21h30
 
 

THÁNG 03
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

KHÓA ĐÀO TẠO

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỜI LƯỢNG

IMPLAN

Thứ 7, Chủ Nhật 
02, 03/03/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN

08h00 Tối

BẮT ĐẦU VỚI FACEBOOK MARKETING

Thứ 2, 3, 4 
04, 05, 06/03/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T2, T3, T4

18h00 21h30

SALE SYSTEM

Thứ 7, Chủ Nhật 
09, 10/03/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN

08h00 Tối

BẮT ĐẦU QUẢNG CÁO VỚI GOOGLE CHÍNH QUY

Thứ 2, 3, 4
11, 12, 13/03/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T2, T3, T4

18h00 21h30

SEOCLICK - K163

Thứ 6, 7, Chủ Nhật 
15, 16, 17/03/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h00-21h30

T7, CN: 8h00 – Tối

BẮT ĐẦU VỚI ZALO MARKETING

Thứ 2, 3, 4 
18, 19, 20/03/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T2, T3, T4

18h00 21h30

GOOGLE ADS MASTER

Thứ 7, Chủ Nhật
23, 24/03/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN

08h00 17h00

LIVESTREAM

Thứ 2, 3, 4 
25, 26, 27/03/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T2, T3, T4

18h00 21h30

SEOCLICK - K164

Thứ 6, 7, Chủ Nhật
29, 30, 31/03/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h00-21h30

T7, CN: 8h00 – Tối

 
 
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN SEO 3H:

KHÓA ĐÀO TẠO

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỜI LƯỢNG

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 5
07/03/2019
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 08h00 - 12h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
07/03/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
14/03/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 5
21/03/2019
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 08h00 - 12h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
21/03/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
28/03/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30


 

IM Group bắt đầu nghỉ Tết Nguyên đán vào ngày 21/01
CHÚC CÁC HỌC VIÊN CÓ MỘT KỲ NGHỈ TẾT VUI VẺ, MẠNH KHỎE
CÙNG GẶP LẠI NHAU VÀO NGÀY 18/02/2019 NHÉ!