LỊCH ĐÀO TẠO

 

THÁNG 09
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
GOOGLE ADS 2022 Thứ 7, CN & Thứ 2,3,4
10,11,12,13,14/09

T7,CN:
176/9A Lê Văn Sỹ, P.10, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

T2,3,4: 
Online qua Zoom

T7,CN:
08h30 - 21h00

T2,3,4:
19h00 - 21h00

SEO CLICK 2022

Thứ 7, CN & Thứ 2,3,4
17,18,19,20,21/09

T7,CN:
176/9A Lê Văn Sỹ, P.10, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

T2,3,4: 
Online qua Zoom

T7,CN:
08h30 - 21h00

T2,3,4:
19:00 - 21h00

 FACEBOOK ADS 2022

Thứ 7, CN & Thứ 2,4,5
24, 25, 26, 28, 29/09

T7,CN:
176/9A Lê Văn Sỹ, P.10, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

T2,4,5: 
Online qua Zoom

T7,CN:
08h30 - 21h00

T2,4,5:
19:00 - 21h00

 

LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
08/09/2022
Online qua Zoom 19h00 - 21h00
Workshop "Tự xây dựng website ra đơn tự động" Thứ 5
15/09/2022
176/9A Lê Văn Sỹ, P.10, Q.Phú Nhuận, TP.HCM 19h00 - 21h00
Workshop "Tự xây dựng website ra đơn tự động" Thứ 4
28/09/2022
176/9A Lê Văn Sỹ, P.10, Q.Phú Nhuận, TP.HCM 19h00 - 21h00

 

THÁNG 10
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU (DỰ KIẾN)

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
SEO CLICK 2022

Thứ 7, CN & Thứ 2,3,4
15, 16, 17, 18, 19/10

T7,CN:
176/9A Lê Văn Sỹ, P.10, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

T2,3,4: 
Online qua Zoom

T7,CN:
08h30 - 21h00

T2,3,4:
19:00 - 21h00

GOOGLE ADS 2022 Thứ 7, CN & Thứ 2,3,4
22, 23, 24, 25, 26/10

T7,CN:
176/9A Lê Văn Sỹ, P.10, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

T2,3,4: 
Online qua Zoom

T7,CN:
08h30 - 21h00

T2,3,4:
19h00 - 21h00

 FACEBOOK ADS 2022

Thứ 7, CN & Thứ 2,3,4
29, 30, 31/10 - 01, 02/11

T7,CN:
176/9A Lê Văn Sỹ, P.10, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

T2,3,4: 
Online qua Zoom

T7,CN:
08h30 - 21h00

T2,3,4:
19:00 - 21h00

 

LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE (DỰ KIẾN)

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
Workshop "Tự xây dựng website ra đơn tự động" Thứ 3
11/10/2022
176/9A Lê Văn Sỹ, P.10, Q.Phú Nhuận, TP.HCM 19h00 - 21h00
Workshop "Tự xây dựng website ra đơn tự động" Thứ 5
27/10/2022
176/9A Lê Văn Sỹ, P.10, Q.Phú Nhuận, TP.HCM 19h00 - 21h00

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng