LỊCH ĐÀO TẠO 2019

Lưu ý: Lịch khai giảng các lớp học sẽ được cập nhật vào ngày 1 hàng tháng.

Đăng ký trực tiếp vui lòng liên hệ: 1900 636 040

 
 
 
 
THÁNG 08
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

KHÓA ĐÀO TẠO

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỜI LƯỢNG

SEO CLICK K171

Thứ 7, Chủ nhật
03,04/08/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN: 

08h00 – 21h30

BẮT ĐẦU QUẢNG CÁO GOOGLE CHÍNH QUY

Thứ 2,3,4
05,06,07/08/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T2, T3, T4

18h00 21h30

S.A.L.E SYSTEM

Thứ 7, Chủ Nhật 

10,11/08/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN

08h00 21h30

BẮT ĐẦU  QUẢNG CÁO VỚI ZALO MAKETING Thứ 2, 3, 4
12,13,14/08/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T2, T3, T4

18h00 21h30

GOOGLE ADS MASTER

Thứ 7, Chủ Nhật 

17,18/08/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN

08h00 21h30

BẮT ĐẦU VỚI FACEBOOK MARKETING

Thứ 2,3,4 

19,20,21/08/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T2,T3,T4

18h00 21h30

SEO CLICK K172

Thứ 7, Chủ Nhật 

24,25/08/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN

08h00 21h30

CHỐT  ĐƠN ONLINE ĐỈNH CAO

Thứ 2,3

26,27/08/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T2, T3

18h00 21h30

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN SEO 3H:

KHÓA ĐÀO TẠO

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỜI LƯỢNG

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
01/08/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
08/08/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
15/08/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
22/08/2019
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 5
29/08/2019
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
 
THÁNG 09
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

KHÓA ĐÀO TẠO

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỜI LƯỢNG

UPDATE

Thứ 3,4,6
03,04,06/09/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T3, T4,T6

18h00 21h30

SEO CLICK K173

Thứ 7, Chủ Nhật 

07,08/09/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN

08h00 21h30

BẮT ĐẦU QUẢNG CÁO GOOGLE CHÍNH QUY Thứ 2, 3, 4
09,10,11/09/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T2, T3, T4

18h00 21h30

IM PLAN

Thứ 7, Chủ Nhật 

14,15/09/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN

08h00 21h30

BẮT ĐẦU VỚI FACEBOOK MARKETING

Thứ 2,3,4 

16,17,18/09/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T2,T3,T4

18h00 21h30

SEO CLICK K174

Thứ 7, Chủ Nhật 

21,22/09/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN

08h00 21h30

CHAT BOT

Thứ 2,3

23,24/09/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T2, T3

18h00 21h30

AMAZON CAMP

Thứ 6, Thứ 7, Chủ Nhật 

27,28,29/09/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6,T7,CN

08h00 – 17h00

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN SEO 3H:

KHÓA ĐÀO TẠO

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỜI LƯỢNG

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
05/09/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
12/09/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 4
19/09/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
26/09/2019
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
 
THÁNG 07
CHƯƠNG TRÌNH ĐàĐÀO TẠO:

KHÓA ĐÀO TẠO

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỜI LƯỢNG

BẮT ĐẦU QUẢNG CÁO GOOGLE CHÍNH QUY Thứ 2,3,4
01,02,03/07/2019
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T2, T3, T4

18h00 21h30

AMAZON CAMP  Thứ 6, 7, Chủ nhật
05,06,07/07/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6, T7, CN: 

08h00 – 17h00

LIVESTREAM  Thứ 2, 3, 4
08,09,11/07/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T2, T3, T5

18h00 21h30

BẮT ĐẦU VỚI FACEBOOK MARKETING Thứ 2, 3, 5
15,16,18/07/2019
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T2,T3, T5

18h00 21h30

SEO CLICK K170

Thứ 7, Chủ Nhật 

20,21/07/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN

08h00 21h30

SẢN XUẤT VIDEO BẰNG SMARTPHONE Thứ 2, 3, 4
22,23,24/07/2019
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T2,T3, T4

18h00 21h30

SEO ĐA KÊNH  Thứ 7, Chủ Nhật 
27,28/07/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN

08h00 21h30

CHAT BOT  Thứ 2,3
29,30/07/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T2,T3

18h00 21h30

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN SEO 3H:

KHÓA ĐÀO TẠO

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỜI LƯỢNG

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
04/07/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 4
10/07/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 4
17/07/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
25/07/2019
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
 
THÁNG 06
CHƯƠNG TRÌNH ĐàĐÀO TẠO:

KHÓA ĐÀO TẠO

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỜI LƯỢNG

SEOCLICK K168 Thứ 7, Chủ Nhật 
01,02/06/2019
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN

08h00 21h30

CHỐT ĐƠN ONLINE ĐỈNH CAO Thứ 2, 3
03,04/06/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T2,T3

18h00 21h30

GOOGLE ADS MASTER Thứ 7, Chủ Nhật 
08,09/06/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN

08h00 21h30

BẮT ĐẦU VỚI FACEBOOK MARKETING Thứ 2, 3, 4
10,11,12/06/2019
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T2,T3, T4

18h00 21h30

IM PLAN Thứ 7, Chủ Nhật 
15,16/06/2019
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN

08h00 21h30

ZALO CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU Thứ 2, 3, 4
17,18,19/06/2019
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T2,T3, T4

18h00 21h30

SEOCLICK K169 Thứ 7, Chủ Nhật 
22,23/06/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN

08h00 21h30

CHAT BOT Thứ 2, 3
24,25/06/2019
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T2, T3

18h00 21h30

SALE SYSTEM Thứ 7, Chủ Nhật 
29,30/06/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN

08h00 21h30

 
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN SEO 3H:

KHÓA ĐÀO TẠO

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỜI LƯỢNG

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
06/06/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
13/06/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
20/06/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
27/06/2019
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30

THÁNG 05
CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ ĐÀO TẠO:

KHÓA ĐÀO TẠO

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỜI LƯỢNG

SEOCLICK K166 Thứ 7, Chủ Nhật 
04, 05/05/2019
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN

08h00 21h30

Sản xuất Video bán hàng bằng Smartphone thực hiện trên 1 trang giấy Thứ 2, 3
06,07/05/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T2,T3

18h00 21h30

SEO ĐA KÊNH Thứ 7, Chủ Nhật 
11, 12/05/2019
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN

08h00 21h30

BẮT ĐẦU VỚI FACEBOOK MARKETING

Thứ 2, 3, 4 
13,14,15/05/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T2, T3, T4

18h00 21h30

SEOCLICK K167 Thứ 7, Chủ Nhật 
18,19/05/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

 

T7, CN

08h00 21h30

BẮT ĐẦU QUẢNG CÁO GOOGLE CHÍNH QUY

Thứ 2, 3, 4 
20,21,22/05/201

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T2, T3, T4

18h00 21h30

Sáng tạo nội dung Content Marketing đa kênh Thứ 7, Chủ Nhật 
25,26/05/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN

08h00 21h30

CHATBOT

Thứ 4, 6
 29,31/05/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T4,T6

18h00 22h00

 
 
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN SEO 3H:

KHÓA ĐÀO TẠO

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỜI LƯỢNG

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 6
03/05/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
09/05/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
16/05/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
23/05/2019
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 6
31/05/2019
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30

 

THÁNG 04
CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ ĐÀO TẠO:

KHÓA ĐÀO TẠO

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỜI LƯỢNG

BẮT ĐẦU VỚI FACEBOOK MARKETING Thứ 2, 3, 4 
01, 02, 03/04/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T2,T3,T4

18h00 21h30

SALE SYSTEM Thứ 7, Chủ Nhật 
06, 07/04/2019
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN

08h00 21h30

XÂY DỰNG MỘT CHIẾN DỊCH MARKETING ĐA KÊNH HIỆU QUẢ

Thứ 2, 3, 4 
08,09,10/04/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T2, T3, T4

18h00 21h30

SEOCLICK - K165 Thứ 6, 7, Chủ Nhật 
12, 13,14/04/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h00-21h30

T7, CN: 8h00 – 21h30

AMAZON CAMP: Trại bán hàng toàn cầu trên Amazon bằng FBA

Thứ 6, 7, Chủ Nhật 
19,20,21/04/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6, T7, CN

08h00 – 17h00

BẮT ĐẦU QUẢNG CÁO GOOGLE CHÍNH QUY

Thứ 6, 7, CN
19,20,21/04/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6, T7, CN

18h00 21h30

FACEBOOK ADS MASTER

Thứ 2, 3, 4, 5 
 22,23, 24, 25/04/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T2, T3, T4, T5

18h00 22h00

 
 
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN SEO 3H:

KHÓA ĐÀO TẠO

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỜI LƯỢNG

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
04/04/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
11/04/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
18/04/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 6
26/04/2019
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30