LỊCH ĐÀO TẠO 2018
Lưu ý: Lịch khai giảng các lớp học sẽ được cập nhật vào ngày 1 hàng tháng.

Đăng ký trực tiếp vui lòng liên hệ:  1900 636 040

 

THÁNG 10
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG

OFFLINE SEOCLICK

Thứ 2

01/10/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T2: 

18h30-21h30

Chat bot

Thứ 3 và 4 
02, 03/10/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T3, T4: 

18h30-21h30

OFFLINE FASTSALE

Thứ 6

05/10/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6:

18h30-21h30

FACEBOOK NÂNG CAO

Thứ 7 và Chủ Nhật 
06,07/10/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN:

8h30 – Tối

BẮT ĐẦU QUẢNG CÁO VỚI GOOGLE CHÍNH QUY

Thứ 2, 3 và 4 
8,9,10/10/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T2, T3, T4: 

18h30-21h30

SEO CLICK - K157

Thứ 6,7 và Chủ Nhật 
12,13,14/10/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

OFFLINE SEOCLICK

Thứ 4 
17/10/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

Tối T4: 

18h30-21h30

OFFLINE HƯỚNG DẪN WEB BUILDER MỚI

Thứ 6

19/10/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 

18h30-21h30

QUẢNG CÁO GOOGLE CHUYÊN SÂU

Thứ 7 và Chủ Nhật 
20,21/10/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN:

8h30 – Tối

BẮT ĐẦU VỚI FACEBOOK MARKETING

Thứ 2, 3 và 4
22, 23, 24/10/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T2, T3, T4: 

18h30-21h30

IM CAFE

Thứ 6

26/10/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 

18h30-21h30

SALE SYSTEM

Thứ 7 và Chủ Nhật 
27,28/10/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN:

8h30 – Tối

KHÓA LIVESTREAM

Thứ 2, 3, 4
29, 30, 31/10/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T2, T3, T4:

18h00 – Tối

 

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN SEO 3H:

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 5
04/10/2018
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 08h30 - 12h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
04/10/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
11/10/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Sáng thứ 5
18/10/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

08h30 - 12h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
18/10/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
25/10/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

 

THÁNG 11

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
 
KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG

SEO CLICK - K158

Thứ 6, 7 và Chủ Nhật 
02,03,04/11/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

CHAT BOT

Thứ 2, 3 và 4 
5,6,7/11/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T2, T3, T4: 

18h30-21h30

PHÁP LÝ TMĐT Thứ  6
09/11/2018
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T6: 18h30-21h30

IM PLAN

Thứ  7 và Chủ Nhật 
10,11/11/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN: 8h30 – Tối

BẮT ĐẦU QUẢNG CÁO VỚI GOOGLE CHÍNH QUY

Thứ 2, 3 và 4 
12,13,14/11/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T2, T3, T4: 

18h30-21h30

OFFLINE FACEBOOK ADS Thứ 6
16/11/2018
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T6: 18h30-21h30

SALE SYSTEM

Thứ 7 và Chủ Nhật 
17,18/11/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN: 8h30 – Tối

BẮT ĐẦU VỚI FACEBOOK MARKETING

Thứ 2, 3 và 4 
19,20,21/11/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T2, T3, T4: 

18h30-21h30

SEOCLICK - K159

Thứ 6, 7 và Chủ Nhật 
23, 24,25/11/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

ZALO CƠ BẢN Thứ 2, 3 và 4 
26,27,28/11/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T2, T3, T4: 

18h30-21h30

IM CAFE Thứ 6: 30/11/2018 18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T6: 18h30-21h30

 

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN SEO 3H:

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
01/11/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
08/11/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
15/11/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 5
22/11/2018
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 08h00 - 12h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
22/11/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
29/11/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

 

THÁNG 12

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
 
KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG

IMPLAN

Thứ 7 và Chủ Nhật 
01,02/12/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN: 8h30 – Tối

BẮT ĐẦU VỚI QUẢNG CÁO ZALO

Thứ 2, 3 và 4 
03,04,05/12/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T2, T3, T4: 

18h30-21h30

CONTENT MARKETING

Thứ 7 và Chủ Nhật 
08,09/12/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN: 8h30 – Tối

BẮT ĐẦU QUẢNG CÁO VỚI GOOGLE CHÍNH QUY

Thứ 2, 3 và 4 
10,11,12/12/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T2, T3, T4: 

18h30-21h30

SEO CLICK160

Thứ 6,7 và Chủ Nhật 
14,15,16/12/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

BẮT ĐẦU VỚI FACEBOOK MARKETING

Thứ 2, 3 và 4 
17,18,19/12/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T2, T3, T4: 

18h30-21h30

QUẢNG CÁO ZALO CHUYÊN SÂU

Thứ 7 và Chủ Nhật 
22,23/12/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN: 8h30 – Tối

CHATBOT FACEBOOK 

Thứ 2,3
24,25/12/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T2, T3: 18h00 – Tối

FACEBOOK MARKETING
CHUYÊN SÂU

Thứ 7 và Chủ Nhật 
29,30/12/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN: 8h30 – Tối

 

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN SEO 3H:

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
06/12/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
13/12/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
20/12/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
27/12/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30