LỊCH ĐÀO TẠO

 

THÁNG 11
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
CONTENT MARKETING Thứ 7, CN
05, 06/11
T7,CN:
176/9A Lê Văn Sỹ, P.10, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
T7,CN:
08h30 - 21h00
TIKTOK ADS & TIKTOK SHOP Thứ 7, CN
12,13/11

T7,CN:
176/9A Lê Văn Sỹ, P.10, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

T7,CN:
08h30 - 17h00

CHAT BOT Thứ 2,3,4
14, 15, 16/11
T2,3,4: 
Online qua Zoom
T2,3,4:
19:00 - 21h00
SEO CLICK 2022

Thứ 7, CN & Thứ 2,3,4
19,20,21,22,23/11

T7,CN:
176/9A Lê Văn Sỹ, P.10, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

T2,3,4: 
Online qua Zoom

T7,CN:
08h30 - 21h00

T2,3,4:
19:00 - 21h00

 

LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
Workshop "Tự xây dựng website ra đơn tự động" Thứ 5
10/11/2022
176/9A Lê Văn Sỹ, P.10, Q.Phú Nhuận, TP.HCM 19h00 - 21h00
Workshop "Tự xây dựng website ra đơn tự động" Thứ 4
24/11/2022
176/9A Lê Văn Sỹ, P.10, Q.Phú Nhuận, TP.HCM 19h00 - 21h00

 

THÁNG 12
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU (DỰ KIẾN)

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
FACEBOOK ADS MASTER Thứ 7, CN & Thứ 2,3,4
10, 11, 12, 13, 14/12

T7,CN:
176/9A Lê Văn Sỹ, P.10, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

T2,3,4: 
Online qua Zoom

T7,CN:
08h30 - 21h00

T2,3,4:
19:00 - 21h00

GOOGLE ADS MASTER

Thứ 7, CN & Thứ 2,3,4
17, 18, 19, 20, 21/12

T7,CN:
176/9A Lê Văn Sỹ, P.10, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

T2,3,4: 
Online qua Zoom

T7,CN:
08h30 - 21h00

T2,3,4:
19:00 - 21h00

SEO CLICK 2022

Thứ 7, CN & Thứ 2,3,4
24, 25, 26, 27, 28/12

T7,CN:
176/9A Lê Văn Sỹ, P.10, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

T2,3,4: 
Online qua Zoom

T7,CN:
08h30 - 21h00

T2,3,4:
19:00 - 21h00

 

LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
Workshop "Tự xây dựng website ra đơn tự động" Thứ 5
08/12/2022
176/9A Lê Văn Sỹ, P.10, Q.Phú Nhuận, TP.HCM 19h00 - 21h00
Workshop "Tự xây dựng website ra đơn tự động" Thứ 4
22/12/2022
176/9A Lê Văn Sỹ, P.10, Q.Phú Nhuận, TP.HCM 19h00 - 21h00

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng