LỊCH ĐÀO TẠO 2018
Lưu ý: Lịch khai giảng các lớp học sẽ được cập nhật vào ngày 1 hàng tháng.

Đăng ký trực tiếp vui lòng liên hệ:  1900 636 040

THÁNG 12
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG

FACEBOOK ADS MASTER

Thứ 7 và Chủ Nhật 
1, 2/12/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN: 8h00 – Tối

BẮT ĐẦU QUẢNG CÁO VỚI GOOGLE CHÍNH QUY

Thứ 2, 3 và 5 
3, 4, 6/12/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T2, T3, T5

18h00-21h30

SEOCLICK - K160

Thứ 6, 7 Chủ Nhật
7,
8, 9/12/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h00-21h30

T7, CN: 8h00 – Tối

LIVESTREAM  Thứ 2, 3 và 4 
10, 11, 12/12/2018
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T2, T3, T4

18h00-21h30

GOOGLE ADS  MASTER Thứ 7 và Chủ Nhật 
15, 16/12/2018
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7: 8h00 – 17h00

CN: 8h00 – Tối

BẮT ĐẦU VỚI FACEBOOK MARKETING

Thứ 2, 3 và 4 
17,18,19/12/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T2, T3, T4: 

18h00-21h30

SEOCLICK - K161

Thứ 6, 7 và Chủ Nhật 
21, 22, 23/12/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h00-21h30

T7, CN: 8h00 – Tối

BẮT ĐẦU KINH DOANH TRÊN ZALO HIỆU QUẢ Thứ 3, 4 và 6 
25, 26, 28/12/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T3, T4, T6: 

18h00-21h30

CONTENT Thứ 7 và Chủ Nhật 
29, 30/12/2018
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN: 8h00 – Tối

 

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN SEO 3H:

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 4
05/12/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Sáng Thứ 5
06/12/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

08h30 - 12h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
13/12/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Sáng Thứ 5
20/12/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

08h30 - 12h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
20/12/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
27/12/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

 
THÁNG 01/2019
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG

Sản xuất Video bán hàng bằng Smartphone thực hiện trên 1 trang giấy

Thứ 4, 6 
02, 04/01/2019
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T4, 6:

18h00 - 21h30

CHATBOT

Thứ 7 & Chủ nhật
05, 06/01/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN:

18h00 - 21h30

ZALO

ADS MASTER

Thứ 7, Chủ nhật
05, 06/01/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN:

08h00 - 17h00

BẮT ĐẦU VỚI

FACEBOOK MARKETING

Thứ 2, 3, 4 
07,
 08, 09/01/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T2, 3, 4:

18h00 - 21h30

AMAZON CAMP: Trại bán hàng toàn cầu trên Amazon bằng FBA Thứ 6, 7 và Chủ nhật 
11, 12, 13/01/2019
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6, 7, CN:

08h00 - 17h00

BẮT ĐẦU QUẢNG CÁO VỚI GOOGLE CHÍNH QUY Thứ 2, 3, 4
14, 15, 16/01/2019
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T2, 3, 4:

18h00 - 21h30

FACEBOOK

ADS MASTER

Thứ 7 và Chủ nhật 
19, 20/01/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7 & CN:

08h00 - 21h30

 
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN SEO 3H:
KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
03/01/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Sáng Thứ 5
10/01/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

08h30 - 12h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5

10/01/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5

17/01/2019

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

08h30 - 12h00
 
IM Group bắt đầu nghỉ Tết Nguyên đán vào ngày 21/01
CHÚC CÁC HỌC VIÊN CÓ MỘT KỲ NGHỈ TẾT VUI VẺ, MẠNH KHỎE
CÙNG GẶP LẠI NHAU VÀO NGÀY 18/02/2019 NHÉ!