LỊCH ĐÀO TẠO

 

THÁNG 02/2023
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU (DỰ KIẾN)

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
SEO CLICK 2022

Thứ 7, CN & Thứ 2,3,4
11, 12, 13, 14, 15/02/2023

T7,CN:
176/9A Lê Văn Sỹ, P.10, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

T2,3,4: 
Online qua Zoom

T7,CN:
08h30 - 21h00

T2,3,4:
19:00 - 21h00

GOOGLE ADS MASTER

Thứ 7, CN & Thứ 2,3,4
18, 19, 20, 21, 22/02/2023

T7,CN:
176/9A Lê Văn Sỹ, P.10, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

T2,3,4: 
Online qua Zoom

T7,CN:
08h30 - 21h00

T2,3,4:
19:00 - 21h00

 

LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE THÁNG 2/2023 (Dự kiến)

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
Workshop "Tự xây dựng website ra đơn tự động" Thứ 5
09/02/2023
176/9A Lê Văn Sỹ, P.10, Q.Phú Nhuận, TP.HCM 19h00 - 21h00
Workshop Google Ads Thứ 6
10/02/2023
Online Zoom 19h00 - 21h00
Workshop Ma trận quảng cáo Thứ 5
16/02/2023
176/9A Lê Văn Sỹ, P.10, Q.Phú Nhuận, TP.HCM 19h00 - 21h00
Workshop "Tự xây dựng website ra đơn tự động" Thứ 5
23/02/2023
176/9A Lê Văn Sỹ, P.10, Q.Phú Nhuận, TP.HCM 19h00 - 21h00
Workshop Chatbot Thứ 6
24/02/2023
Online Zoom 19h00 - 21h00

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng