Lịch đào tạo

 


 

THÁNG 12/2023
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU (DỰ KIẾN)

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
FACEBOOK ADS MASTER Thứ 7, CN & Thứ 2,3,4
02, 03, 04, 05, 06/12/2023

T7,CN:
Tầng 3, Số 124 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

T2,3,4: 
Online qua Zoom

T7,CN:
9h00 - 21h30

T2,3,4:
19:30 - 21h00

YOUTUBE ADS Thứ 7, CN
09, 10/12/2023
T7,CN:
Tầng 3, Số 124 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
T7,CN:
9h00 - 17h30
CHATBOT MARKETING Thứ 2,3,4
11, 12, 13/12/2023
Online qua Zoom T2,3,4:
19:30 - 21h00
SEO CLICK Thứ 7, CN & Thứ 2,3,4
16, 17, 18, 19, 20/12/2023

T7,CN:
Tầng 3, Số 124 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

T2,3,4: 
Online qua Zoom

T7,CN:
9h00 - 21h30

T2,3,4:
19:30 - 21h00

A.I TRONG KINH DOANH ONLINE Thứ 7
23/12/2023
T7:
Tầng 3, Số 124 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
T7:
9h00 - 21h30

 

LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE THÁNG 12/2023 (DỰ KIẾN)

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
Workshop: Kiếm 100tr/tháng Với 1 Video Ads
"YOUTUBE ADS  MASTERMIND"
Thứ 6
01/12/2023
Online Zoom 19h30 - 22h30
Workshop Thực hành Landing Page Thứ 6
08/12/2023
Online Zoom 19h30 - 22h30

 

 


Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng