Lịch đào tạo tại Hồ Chí Minh

THÁNG 05
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
SEO CLICK Thứ 6, 7, Chủ Nhật
07, 08, 09/05/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T6:
18h00 - 21h30
T7, CN:
08h00 – 21h30
WEBTOP
XÂY DỰNG VÀ QUẢN TRỊ WEBSITE RA ĐƠN
Thứ 2, 3, 4
10, 11, 12/05/2021
Online trực tuyến T2, T3, T4: 
18h00 – 21h30
BẮT ĐẦU VỚI FACEBOOK MARKETING Thứ 7, Chủ Nhật
15, 16/05/2021
Online trực tuyến T7, CN: 
08h00 – 17h00
BẮT ĐẦU QUẢNG CÁO GOOGLE CHÍNH QUY Thứ 2, 3, 4, 6
17, 18, 19, 21/05/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T2, T3, T4, T6: 
18h00 – 21h30
TIKTOK ADS Thứ 7, Chủ Nhật
22, 23/05/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN: 
8h00 – 21h30
SEO CLICK Thứ 6, 7, Chủ Nhật
28, 29, 30/05/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T6:
18h00 - 21h30
T7, CN:
08h00 – 21h30

 

LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
06/05/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
13/05/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
20/05/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 6
21/05/2021
Online trực tuyến 19h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
27/05/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30

 

 

THÁNG 06
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
FACEBOOK MARKETING BẰNG CHATBOT Thứ 2, 3, 4
31/05, 01, 02/06/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T2, T3, T4:
18h00 – 21h30
BÁN HÀNG HIỆU QUẢ BẰNG LIVESTREAM Thứ 7, Chủ Nhật
05, 06/06/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN: 
08h00 – 21h30
WEBTOP
XÂY DỰNG VÀ QUẢN TRỊ WEBSITE RA ĐƠN
Thứ 2, 3, 4
07, 08, 09/06/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T2, T3, T4: 
18h00 – 21h30

FACEBOOK ADS MASTER

Thứ 7, Chủ Nhật
12, 13/06/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN: 
08h00 – 21h30
SEO CLICK Thứ 6, 7, Chủ Nhật
18, 19, 20/06/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6:
18h00 - 21h30
T7, CN:
08h00 – 21h30

BẮT ĐẦU QUẢNG CÁO GOOGLE CHÍNH QUY Thứ 2, 3, 4, 6
21, 22, 23, 25/06/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T2, T3, T4, T6: 
18h00 – 21h30
SẢN XUẤT VIDEO BẰNG SMARTPHONE Thứ 7, Chủ Nhật
26, 27/06/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN :
08h00 – 17h00
BẮT ĐẦU VỚI FACEBOOK MARKETING Thứ 2, 3, 4, 6
28, 29, 30/06,
02/07/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T2, T3, T4, T6:
18h00 – 21h30

 

LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
03/06/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
10/06/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
17/06/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
24/06/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h30

Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 6
25/06/2021
Online trực tuyến 19h00 - 21h30

 

 

THÁNG 07
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
S.A.L.E SYSTEM Thứ 7, Chủ Nhật
03, 04/07/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN: 
08h00 – 21h30
WEBTOP
XÂY DỰNG VÀ QUẢN TRỊ WEBSITE RA ĐƠN
Thứ 2, 3, 4
05, 06, 07/07/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T2, T3, T4: 
18h00 – 21h30
SEO CLICK Thứ 7, Chủ Nhật
10, 11/07/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN: 
08h00 – 21h30
CHỐT ĐƠN ONLINE ĐỈNH CAO Thứ 2, 3
12, 13/07/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T2, T3: 
18h00 – 21h30
DIGITAL CHANNEL Thứ 4
14/07/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T4: 
08h00 – 17h00
GOOGLE ADS MASTER Thứ 7, Chủ nhật
17, 18/07/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN: 
08h00 – 21h30
WEBTOP
XÂY DỰNG VÀ QUẢN TRỊ WEBSITE RA ĐƠN
Thứ 2, 3, 4
19, 20, 21/07/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T2, T3, T4: 
18h00 – 21h30
SEO CLICK Thứ 7, Chủ Nhật
24, 25/07/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN: 
08h00 – 21h30
BẮT ĐẦU QUẢNG CÁO GOOGLE CHÍNH QUY Thứ 2, 3, 4, 6
26, 27, 28, 30/07/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T2, T3, T4, T6: 
18h00 – 21h30
SẢN XUẤT VIDEO BẰNG SMARTPHONE Thứ 7, Chủ nhật
31/07, 01/08/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM  T7 CN
08h00 – 17h00

 

LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
01/07/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
08/07/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
15/07/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
22/07/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
29/07/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30

 

 

THÁNG 08
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
FACEBOOK MARKETING BẰNG CHATBOT Thứ 2, 3
02, 03/08/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T2, T3:
18h00 – 21h30
CONTENT MARKETING Thứ 7, Chủ Nhật
07, 08/08/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN: 
08h00 – 21h30
WEBTOP
XÂY DỰNG VÀ QUẢN TRỊ WEBSITE RA ĐƠN
Thứ 2, 3, 4
09, 10, 11/08/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T2, T3, T4: 
18h00 – 21h30
SEO CLICK Thứ 7, Chủ nhật
14, 15/08/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN: 
08h00 – 21h30
DIGITAL CHANNEL Thứ 6
20/08/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T6: 
08h00 – 17h00
BẮT ĐẦU VỚI FACEBOOK MARKETING Thứ 7, Chủ nhật
21, 22/08/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN: 
08h00 – 17h00
BẮT ĐẦU QUẢNG CÁO GOOGLE CHÍNH QUY Thứ 2, 3, 4, 6
23, 24, 25, 27/08/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T2, T3, T4, T6: 
18h00 – 21h30
BÍ MẬT KINH DOANH SÀN TMĐT 1000 ĐƠN/NGÀY Thứ 7, Chủ Nhật
28, 29/08/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN: 
08h00 – 21h30
WEBTOP
XÂY DỰNG VÀ QUẢN TRỊ WEBSITE RA ĐƠN
Thứ 2, 3, 4
30, 31/08, 01/09/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T2, T3, T4: 
18h00 – 21h30

 

LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
05/08/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
12/08/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
19/08/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
26/08/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30

 

 

THÁNG 09
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
SEO CLICK Thứ 7, Chủ nhật
04, 05/09/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN: 
08h00 – 21h30
CHỐT ĐƠN ONLINE ĐỈNH CAO Thứ 2, 3
06, 07/09/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T2, T3:
18h00 – 21h30
QUẢNG CÁO BÁN HÀNG TRÊN ZALO Thứ 7, Chủ nhật
11, 12/09/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN: 
08h00 – 17h00
BẮT ĐẦU QUẢNG CÁO GOOGLE CHÍNH QUY Thứ 2, 3, 4, 6
13, 14, 15, 17/09/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T2, T3, T4, T6:
18h00 – 21h30
S.A.L.E SYSTEM Thứ 7, Chủ Nhật
18, 19/09/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN: 
08h00 – 21h30
WEBTOP
XÂY DỰNG VÀ QUẢN TRỊ WEBSITE RA ĐƠN
Thứ 2, 3, 4
20, 21, 22/09/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T2, T3, T4:
18h00 – 21h30
DIGITAL CHANNEL Thứ 6
24/09/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T6: 
08h00 – 17h00
SEO CLICK Thứ 7, Chủ nhật
25, 26/09/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN: 
08h00 – 21h30

 

LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 6
03/09/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
09/09/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
16/09/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
23/09/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
30/09/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30

 

 

THÁNG 10
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
FACEBOOK ADS MASTER Thứ 7, Chủ Nhật
02, 03/10/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN: 
08h00 – 21h30
BẮT ĐẦU VỚI FACEBOOK MARKETING Thứ 2, 3, 4, 6
04, 05, 06, 08/10/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T2, T3, T4, T6: 
18h00 – 21h30
AMAZON CAMP Thứ 6, 7, Chủ nhật
08, 09, 10/10/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T6, T7, CN: 
08h00 – 17h00
WEBTOP
XÂY DỰNG VÀ QUẢN TRỊ WEBSITE RA ĐƠN
Thứ 2, 3, 4
11, 12, 13/10/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T2, T3, T4:
18h00 – 21h30
SEO CLICK Thứ 7, Chủ Nhật
16, 17/10/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN: 
08h00 – 21h30
BẮT ĐẦU QUẢNG CÁO GOOGLE CHÍNH QUY Thứ 2, 3, 4, 6
18, 19, 20, 22/10/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T2, T3, T4, T6:
18h00 – 21h30
CONTENT MARKETING Thứ 7, Chủ Nhật
23, 24/10/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN: 
08h00 – 21h30
FACEBOOK MARKETING BẰNG CHATBOT Thứ 2, 3
25, 26/10/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T2, T3: 
18h00 – 21h30
DIGITAL CHANNEL Thứ 4
27/10/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T2, T3, T4, T6:
18h00 – 21h30
IM PLAN Thứ 7, Chủ Nhật
30, 31/10/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T4: 
08h00 – 21h30

 

LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
07/10/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
14/10/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
21/10/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
28/10/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30

 

 

THÁNG 11
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
WEBTOP
XÂY DỰNG VÀ QUẢN TRỊ WEBSITE RA ĐƠN
Thứ 2, 3, 4
01, 02, 03/11/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T2, T3, T4:
18h00 – 21h30
SEO CLICK Thứ 7, Chủ Nhật
06, 07/11/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN: 
08h00 – 21h30
BẮT ĐẦU QUẢNG CÁO GOOGLE CHÍNH QUY Thứ 2, 3, 4, 6
08, 09, 10, 12/11/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T2, T3, T4, T6:
18h00 – 21h30
S.A.L.E SYSTEM Thứ 7, Chủ Nhật
13, 14/11/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN: 
08h00 – 21h30
BẮT ĐẦU VỚI FACEBOOK MARKETING Thứ 2, 3, 4, 6
15, 16, 17, 19/11/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T2, T3, T4, T6:
18h00 – 21h30
GOOGLE ADS MASTER Thứ 7, Chủ Nhật
20, 21/11/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN: 
08h00 – 21h30
WEBTOP
XÂY DỰNG VÀ QUẢN TRỊ WEBSITE RA ĐƠN
Thứ 2, 3, 4
22, 23, 24/11/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T2, T3, T4:
18h00 – 21h30
SEO CLICK Thứ 7, Chủ nhật
27, 28/11/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN: 
08h00 – 21h30
FACEBOOK MARKETING BẰNG CHATBOT Thứ 2, 3
29, 30/11/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T2, T3:
18h00 – 21h30

 

LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
04/11/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
11/11/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
18/11/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
25/11/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30

 

 

THÁNG 12
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
DIGITAL CHANNEL Thứ 4
01/12/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T4: 
08h00 – 17h00
SẢN XUẤT VIDEO BẰNG SMARTPHONE Thứ 7, Chủ nhật
04, 05/12/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM  T7 CN
08h00 – 17h00
CHỐT ĐƠN ONLINE ĐỈNH CAO Thứ 2, 3
06, 07/12/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T2, T3:
18h00 – 21h30
BÍ MẬT KINH DOANH SÀN TMĐT 1000 ĐƠN/NGÀY Thứ 7, Chủ Nhật
11, 12/12/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN: 
08h00 – 21h30
WEBTOP
XÂY DỰNG VÀ QUẢN TRỊ WEBSITE RA ĐƠN
Thứ 2, 3, 4
13, 14, 15/12/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T2, T3, T4:
18h00 – 21h30
SEO CLICK Thứ 7, Chủ nhật
18, 19/12/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN: 
08h00 – 21h30
SEO MAP Thứ 2, 3, 4
20, 21, 22/12/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T2, T3, T4: 
18h00 – 21h30
BẮT ĐẦU VỚI FACEBOOK MARKETING Thứ 7, Chủ nhật
25, 26/12/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN: 
08h00 – 21h30
BẮT ĐẦU QUẢNG CÁO GOOGLE CHÍNH QUY Thứ 2, 3, 4, 6
27, 28, 29, 31/12/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T2, T3, T4, T6:
18h00 – 21h30

 

LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
02/12/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
09/12/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
16/12/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
23/12/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
30/12/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30

 

 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ ĐÀO TẠO 2021


THÁNG 01
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
SEO CLICK Thứ 7, Chủ nhật
02, 03/01/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN: 
08h00 – 21h30
GOOGLE ADS MASTER Thứ 7, Chủ nhật
09, 10/01/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN: 
08h00 – 21h30
WEBTOP
XÂY DỰNG VÀ QUẢN TRỊ WEBSITE RA ĐƠN
Thứ 2, 3, 4
11, 12, 13/01/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T2, T3, T4:
18h00 – 21h30
BẮT ĐẦU VỚI FACEBOOK MARKETING Thứ 7, Chủ Nhật
16, 17/01/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN: 
08h00 – 17h00
FACEBOOK MARKETING BẰNG CHATBOT Thứ 3, 4, 5
19, 20, 21/01/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T3, T4, T5:
18h00 – 21h30
IM PLAN Thứ 7, Chủ Nhật
23, 24/01/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN: 
08h00 – 21h30

 

LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
07/01/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
14/01/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 6
22/01/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 4
27/01/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30

 

 

THÁNG 02
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
SEO CLICK Thứ 6, 7, Chủ nhật
26, 27, 28/02/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T6:
18h00 - 21h30
T7, CN: 
08h00 – 21h30

 

LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 4
24/02/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 19h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
25/02/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30

 

 

THÁNG 03
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
BẮT ĐẦU VỚI FACEBOOK MARKETING Thứ 2, 3, 4, 6
01, 02, 03, 05/03/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T2, T3, T4, T6:
18h00 – 21h30
FACEBOOK MARKETING BẰNG CHATBOT Thứ 2, 3, 4
08, 09, 10/03/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T2, T3, T4:
18h00 – 21h30
DIGITAL CHANNEL Thứ 6
12/03/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T6:
08h00 – 17h00
BẮT ĐẦU QUẢNG CÁO GOOGLE CHÍNH QUY Thứ 7, Chủ Nhật
13, 14/03/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN:
08h00 – 17h00
WEBTOP XÂY DỰNG VÀ QUẢN TRỊ WEBSITE RA ĐƠN Thứ 2, 3, 4
15, 16, 17/03/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T2, T3, T4:
18h00 – 21h30
SEO CLICK Thứ 6, 7, Chủ Nhật
15, 16, 17/03/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T6:
18h00 - 21h30
T7, CN:
08h00 – 21h30
S.A.L.E SYSTEM Thứ 7, Chủ Nhật
27, 28/03/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN:
08h00 – 21h30
BẮT ĐẦU VỚI FACEBOOK MARKETING Thứ 2, 3, 4, 6
29, 30, 31/03,
02/04/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T2, T3, T4, T6: 
18h00 – 21h30


LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
04/03/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 – 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
11/03/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 – 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
18/03/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 – 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 3
23/03/2021
Online trực tuyến 19h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 4
24/03/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 – 21h30

 

 

THÁNG 04
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
BÍ MẬT KINH DOANH SÀN TMĐT 1000 ĐƠN/NGÀY Thứ 7, Chủ Nhật
03, 04/04/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN: 
08h00 – 17h00
SEO CLICK Thứ 6, 7, Chủ Nhật
9, 10, 11/04/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T6:
18h00 - 21h30
T7, CN:
08h00 – 21h30
WEBTOP
XÂY DỰNG VÀ QUẢN TRỊ WEBSITE RA ĐƠN
Thứ 2, 3, 4
12, 13, 14/04/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T2, T3, T4:
18h00 – 21h30
BẮT ĐẦU QUẢNG CÁO GOOGLE CHÍNH QUY Thứ 7, Chủ Nhật
17, 18/04/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN: 
08h00 – 17h00
QUẢNG CÁO BÁN HÀNG TRÊN ZALO Thứ 7, Chủ Nhật
24, 25/04/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN: 
08h00 – 17h00
FACEBOOK MARKETING BẰNG CHATBOT Thứ 2, 3, 4
26, 27, 28/04/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T2, T3, T4:
18h00 – 21h30

 

LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
01/04/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
08/04/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
15/04/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 6
23/04/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 4
28/04/2021
Online trực tuyến 19h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
29/04/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30

 

 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ ĐÀO TẠO 2020
 

THÁNG 06
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
SẢN XUẤT VIDEO BẰNG SMARTPHONE Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4
01, 02, 03/06/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T2, T3, T4:
18h00 – 21h30
OFFLINE WEB Thứ 6
05/06/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T6:
18h00 – 21h30
BÍ MẬT KINH DOANH SÀN TMĐT 1000 ĐƠN/NGÀY Thứ 7, Chủ Nhật
06, 07/06/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN: 
08h00 – 21h30
CHATBOT Thứ 2, 3
08, 09/06/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T2, T3:
18h00 – 21h30
DIGITAL CHANEL Thứ 6
12/06/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T6:
8h00 – 17h
SEO CLICK K186 Thứ 7, Chủ Nhật
13, 14/06/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN: 
08h00 – 21h30
BẮT ĐẦU VỚI FACEBOOK MARKETING Thứ 2, 3, 4
15, 16, 17/06/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T2, T3, T4:
18h00 – 21h30
SALE SYSTEM Thứ 7, Chủ Nhật
20, 21/06/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN: 
08h00 – 21h30
BẮT ĐẦU VỚI ZALO MARKETING Thứ 2, 3, 4, 6
22, 23, 24, 26/06/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T2, T3, T4, T6:
18h00 – 21h30
CONTENT MARKETING Thứ 7, Chủ Nhật
27, 28/06/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN: 
08h00 – 21h30
BẮT ĐẦU QUẢNG CÁO GOOGLE CHÍNH QUY Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4
29, 30/06/2020 - 01/07/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T2, T3, T4:
18h00 – 21h30

 

LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 4
10/06/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 5
11/06/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Bệ phóng VN Digital 4.0 Thứ 6
12/06/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 5
18/06/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 6
19/06/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 5
25/06/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30

 

 

THÁNG 07
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
SEO CLICK K187 Thứ 7, CN
04, 05/07/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN: 
08h00 – 21h30
CHỐT ĐƠN ONLINE ĐỈNH CAO Thứ 2, 3
06, 07/07/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T2, T3:
18h00 – 21h30
FACEBOOK ADS MASTER Thứ 7, Chủ Nhật
11, 12/07/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN: 
08h00 – 21h30
BẮT ĐẦU VỚI FACEBOOK MARKETING Thứ 2, 3, 4
13, 14, 15/07/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T2, T3, T4: 
18h00 – 21h30
FACEBOOK THỰC CHIẾN Thứ 7, Chủ Nhật
17, 18/07/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN:
8h00 – 21h30
CHATBOT Thứ 2, 3
20, 21/07/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T2, T3: 
18h00 – 21h30
GOOGLE ADS MASTER Thứ 7, Chủ Nhật
25, 26/07/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN: 
08h00 – 21h30
BẮT ĐẦU QUẢNG CÁO GOOGLE CHÍNH QUY Thứ 2, 3, 4
27, 28, 29/07/2020 
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T2, T3, T4:
18h00 – 21h30

 

LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 5
02/07/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 6
03/07/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 5
09/07/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 6
10/07/2020
Online trực tuyến 18h00 - 21h30
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 5
16/07/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 6
17/07/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 5
23/07/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 6
24/07/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 5
30/07/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 6
31/07/2020
Online trực tuyến 18h00 - 21h30

 

 

THÁNG 08
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
SEO CLICK K188 Thứ 7, CN
01, 02/08/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN: 
08h00 – 21h30
QUẢNG CÁO BÁN HÀNG TRÊN ZALO Thứ 2, 3, 4, 5
03, 04, 05, 06/08/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T2, T3, T4, T5:
18h00 – 21h30
IM PLAN Thứ 7, Chủ Nhật
08, 09/08/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN:
08h00 – 21h30
BẮT ĐẦU VỚI FACEBOOK MARKETING Thứ 2, 3, 4
10, 11, 12/08/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T2, T3, T4:
18h00 – 21h30
BÍ MẬT KINH DOANH SÀN TMĐT 1000 ĐƠN/NGÀY Thứ 7, Chủ Nhật
15, 16/08/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN:
08h00 – 21h30
CHATBOT Thứ 2, 3
17, 18/08/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T2, T3:
18h00 – 21h30
S.A.L.E SYSTEM Thứ 7, Chủ Nhật
22, 23/08/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN:
08h00 – 21h30
SEO MAP Thứ 2, 3, 4
25, 25, 26/07/2020 
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T2, T3, T4:
18h00 – 21h30
SEO CLICK 189 Thứ 7, Chủ Nhật
29, 30/08/2020 
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN:
08h00 – 21h30

 

LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 6
07/08/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 5
13/08/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 6
14/08/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 5
20/08/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 3
25/08/2020
Online trực tuyến 19h00 - 21h30
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 5
27/08/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30

 

 

THÁNG 09
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
CHỐT ĐƠN ONLINE ĐỈNH CAO Thứ 2, 3
31/08, 01/09/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T2, T3: 
18h00 – 21h30
TRẠI MARKETING DU KÍCH - SEO ĐA KÊNH Thứ 6, 7, CN
04, 05, 06/09/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T6, T7, CN:
08h00 – 17h00
BẮT ĐẦU QUẢNG CÁO GOOGLE CHÍNH QUY T2, 3, 4
07, 08, 09/09/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T2, T3, T4: 
18h00 – 21h30
DIGITAL CHANEL Thứ 6
11/09/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T6:
08h00 – 17h00
SEO CLICK 190 Thứ 7, Chủ Nhật
12, 13/09/2020 
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN: 
08h00 – 21h30
BẮT ĐẦU VỚI FACEBOOK MARKETING Thứ 2, 3, 4
14, 15, 16/09/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T2, T3, T4:
18h00 – 21h30
CONTENT MARKETING ĐA KÊNH Thứ 7, Chủ Nhật
19, 20/09/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN: 
08h00 – 21h30
SEO CLICK 191 Thứ 7, Chủ Nhật
26, 27/09/2020 
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN: 
08h00 – 21h30

 

LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 5
03/09/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 5
10/09/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 5
17/09/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 5
24/09/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30

 

 

THÁNG 10
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
BẮT ĐẦU QUẢNG CÁO GOOGLE CHÍNH QUY Thứ 7, CN
03, 04/10/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN: 
08h00 – 17h00
SEO CLICK 192 Thứ 7, Chủ Nhật
10, 11/10/2020 
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN: 
08h00 – 21h30
BẮT ĐẦU VỚI FACEBOOK MARKETING Thứ 7, CN
17, 18/10/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN: 
08h00 – 17h00
SEO CLICK 193 Thứ 7, Chủ Nhật
24, 25/10/2020 
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN: 
08h00 – 21h30
FACEBOOK MARKETING 4.0 Thứ 6, 7, Chủ Nhật
30, 31/10, 01/11/2020 
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN: 
08h00 – 21h30

 

LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 5
01/10/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 5
08/10/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 5
15/10/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 5
22/10/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 4
28/10/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30

 

 

THÁNG 11
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
CHATBOT Thứ 2, 3
02, 03/11/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T2, T3: 
18h00 – 21h30
BẮT ĐẦU QUẢNG CÁO GOOGLE CHÍNH QUY Thứ 7, Chủ Nhật
07, 08/11/2020 
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN: 
08h00 – 17h00
DIGITAL CHANEL Thứ 6
13/11/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T6: 
08h00 – 17h00
SEO CLICK 194 Thứ 7, Chủ Nhật
14, 15/11/2020 
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN: 
08h00 – 21h30
BẮT ĐẦU VỚI FACEBOOK MARKETING Thứ 7, CN
21, 22/11/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN: 
08h00 – 17h00
BÍ MẬT KINH DOANH SÀN TMĐT 1000 ĐƠN/NGÀY Thứ 7, Chủ Nhật
28, 29/11/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7: 08h00 – 21h30
CN: 08h00 - 17h00

 

LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 5
05/11/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 5
12/11/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 4
18/11/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 6
20/11/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 4
26/11/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30

 

 

THÁNG 12
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
FACEBOOK ADS MASTER Thứ 7, Chủ Nhật
05, 06/12/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN: 
08h00 – 21h30
SEO CLICK Thứ 7, Chủ Nhật
12,13/12/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN: 
08h00 – 21h30
BẮT ĐẦU QUẢNG CÁO GOOGLE CHÍNH QUY Thứ 5, 6, 7, thứ 2
17,18,19,21/12/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T2, T3:
18h00 - 21h30
AMAZON CAMP Thứ 6, 7, Chủ Nhật
18,19, 20/12/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T6, T7, CN :
08h00 – 17h00
DIGITAL CHANNEL Thứ 6
25/12/2020 
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T6 
08h00 - 17h00
SẢN XUẤT VIDEO BẰNG SMARTPHONE Thứ 7, Chủ nhật
26, 27/12/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN: 
08h00 – 17h00

 

LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 6
04/12/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
10/12/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 4
16/12/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 4
23/12/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 2
28/12/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 4
30/12/2020
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30

 


Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng