Lịch đào tạo tại Hồ Chí Minh

THÁNG 03
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
ZALO ADS
(Tiếp cận trực tiếp đến 100 triệu khách hàng và dễ dàng ra đơn)
Thứ 7, Chủ Nhật
05, 06/03/2022
273 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, TP.HCM T7:
08h30 - 17h30
CN:
13h30 – 21h30
SEO CLICK
(Giải pháp đưa website lên Top Google, bất chấp thuật toán)
Thứ 6, 7, Chủ nhật
11, 12, 13/03/2022
224 Điện Biên Phủ, P.6, Q.3, TP.HCM T6:
18h00 - 21h30
T7, CN:
08h30 – 21h30
FACEBOOK START
(Tăng vọt đơn hàng hiệu quả với Facebook cho người mới bắt đầu)
Thứ 2, 3, 4, 6
14, 15, 16, 18/03/2022
14,16/03: 224 Điện Biên Phủ, P.6, Q.3, TP.HCM
15,18/03: 273 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, TP.HCM
T2, T3, T4, T6:
18h00 – 21h30
S.A.L.E SYSTEM
(Vũ khí mới vận hành hệ thống bán hàng tự động)
Thứ 7, Chủ Nhật
19, 20/03/2022
224 Điện Biên Phủ, P.6, Q.3, TP.HCM T7, CN: 
08h30 – 21h30
CHATBOT
(Tư vấn và chốt đơn tự động 24/24 bằng chatbot)
Thứ 2, 3, 4
21, 22, 23/03/2022
273 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, TP.HCM T2, T3, T4:
18h00 – 21h30
BÍ MẬT KINH DOANH TRÊN SÀN
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ  KIẾM 1.000 ĐƠN/ NGÀY

Thứ 7, Chủ nhật
26, 27/03/2022

273 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, TP.HCM T7:
08h30 - 17h30
CN:
13h30 – 21h30

 

LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
03/03/2022
273 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, TP.HCM 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
10/03/2022
273 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, TP.HCM 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
17/03/2022
273 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, TP.HCM 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
24/03/2022
273 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, TP.HCM 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
31/03/2022
273 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, TP.HCM 18h00 - 21h30

 

 

THÁNG 04
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
SEO CLICK
(Giải pháp đưa website lên Top Google, bất chấp thuật toán)
Thứ 6, 7, Chủ nhật
01, 02, 03/04/2022
Học trực tuyến T6:
18h00 - 21h30
T7, CN:
08h30 – 21h30
GOOGLE START
(Có thể... Chỉ tốn 10 phút lên Top Google và 1.000đ/ click
đã có đơn hàng)
Thứ 2, 3, 4
04, 05, 06/04/2022
Học trực tuyến T2, T3, T4:
18h00 – 21h30

DIGITAL CHANNEL
(Làm chủ các kênh Digital Marketing và tăng trưởng
doanh thu đột biến)

Thứ 6
08/04/2022
Học trực tuyến T6: 
08h30 – 17h00
WEBTOP
(Xây dựng và quản trị website
ra đơn)
Thứ 3, 4, 6
12, 13, 15/04/2022
Học trực tuyến T2, T3, T4: 
18h00 – 21h30
CHATBOT
(Tư vấn và chốt đơn tự động 24/24 bằng chatbot)
Thứ 2, 3, 4
18, 19, 20/04/2022
Học trực tuyến T2, T3, T4:
18h00 – 21h30
SEO CLICK
(Giải pháp đưa website lên Top Google, bất chấp thuật toán)
Thứ 6, 7, Chủ nhật
22, 23, 24/04/2022
Học trực tuyến T6:
18h00 - 21h30
T7, CN:
08h30 – 21h30
FACEBOOK START
(Tăng vọt đơn hàng hiệu quả với Facebook cho người mới bắt đầu)
Thứ 2, 3, 4, 5
25, 26, 27, 29/04/2022
Học trực tuyến T2, T3, T4, T5:
18h00 – 21h30

 

LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
07/04/2022
Học trực tuyến 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
14/04/2022
Học trực tuyến 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
21/04/2022
Học trực tuyến 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
28/04/2022
Học trực tuyến 18h00 - 21h30

 

 

THÁNG 05
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
SEO CLICK
(Giải pháp đưa website lên Top Google, bất chấp thuật toán)
Thứ 6, 7, Chủ nhật
06, 07, 08/05/2022
Học trực tuyến T6:
18h00 - 21h30
T7, CN:
08h30 – 21h30
GOOGLE START
(Có thể... Chỉ tốn 10 phút lên Top Google và 1.000đ/ click
đã có đơn hàng)
Thứ 2, 3, 4
09, 10, 11/05/2022
Học trực tuyến T2, T3, T4:
18h00 – 21h30
SẢN XUẤT VIDEO BÁN HÀNG
BẰNG SMARTPHONE
(Thực hiện trên 1 trang giấy)
Thứ 7, Chủ nhật
14, 15/05/2022
Học trực tuyến T7, CN:
08h30 – 17h00
CHATBOT
(Tư vấn và chốt đơn tự động 24/24 bằng chatbot)
Thứ 2, 3, 4
16, 17, 18/05/2022
Học trực tuyến T2, T3, T4:
18h00 – 21h30

DIGITAL CHANNEL
(Làm chủ các kênh Digital Marketing và tăng trưởng
doanh thu đột biến)

Thứ 6
20/05/2022
Học trực tuyến T6: 
08h30 – 17h00
FACEBOOK ADS MASTER Thứ 7, Chủ nhật
21, 22/05/2022
Học trực tuyến T7, CN:
08h30 – 21h30
WEBTOP
(Xây dựng và quản trị website
ra đơn)
Thứ 3, 4, 6
23, 24, 25/05/2022
Học trực tuyến T2, T3, T4: 
18h00 – 21h30
SEO CLICK
(Giải pháp đưa website lên Top Google, bất chấp thuật toán)
Thứ 6, 7, Chủ nhật
27, 28, 29/05/2022
Học trực tuyến T6:
18h00 - 21h30
T7, CN:
08h30 – 21h30
FACEBOOK START
(Tăng vọt đơn hàng hiệu quả với Facebook cho người mới bắt đầu)
Thứ 2, 3, 4, 6
30, 31/05, 01, 03/06/2022
Học trực tuyến T2, T3, T4, T6:
18h00 – 21h30

 

LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
02/05/2022
Học trực tuyến 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
12/05/2022
Học trực tuyến 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
19/05/2022
Học trực tuyến 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
26/05/2022
Học trực tuyến 18h00 - 21h30

 

 

THÁNG 06
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
BÍ MẬT KINH DOANH TRÊN SÀN
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ  KIẾM 1.000 ĐƠN/ NGÀY

Thứ 7, Chủ nhật
04, 05/06/2022

Học trực tuyến T7, CN: 
08h00 – 17h30
GOOGLE START
(Có thể... Chỉ tốn 10 phút lên Top Google và 1.000đ/ click
đã có đơn hàng)
Thứ 2, 3, 4
06, 07, 08/06/2022
Học trực tuyến T2, T3, T4:
18h00 – 21h30
GOOGLE ADS MASTER
(Tối đa hoá lợi nhuận bằng quảng cáo google chuyên sâu)
Thứ 7, Chủ nhật
11, 12/06/2022
Học trực tuyến T7, CN:
08h30 – 21h30
SEO CLICK
(Giải pháp đưa website lên Top Google, bất chấp thuật toán)
Thứ 6, 7, Chủ nhật
17, 18, 19/06/2022
Học trực tuyến T6:
18h00 - 21h30
T7, CN:
08h30 – 21h30
CHATBOT
(Tư vấn và chốt đơn tự động 24/24 bằng chatbot)
Thứ 2, 3, 4
20, 21, 22/06/2022
Học trực tuyến T2, T3, T4:
18h00 – 21h30

DIGITAL CHANNEL
(Làm chủ các kênh Digital Marketing và tăng trưởng
doanh thu đột biến)

Thứ 6
24/06/2022
Học trực tuyến T6: 
08h30 – 17h00
ZALO ADS
(Tiếp cận trực tiếp đến 100 triệu khách hàng và dễ dàng ra đơn)
Thứ 7, Chủ Nhật
25, 26/06/2022
Học trực tuyến T7, CN: 
08h30 – 17h00
WEBTOP
(Xây dựng và quản trị website
ra đơn)
Thứ 3, 4, 6
27, 28, 29/06/2022
Học trực tuyến T2, T3, T4: 
18h00 – 21h30

 

LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
02/06/2022
Học trực tuyến 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
09/06/2022
Học trực tuyến 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
16/06/2022
Học trực tuyến 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
23/06/2022
Học trực tuyến 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
30/06/2022
Học trực tuyến 18h00 - 21h30

 

 

THÁNG 07
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
CONTENT MARKETING ĐA KÊNH
(Xây dựng Fanpage, Website, Ấn phẩm truyền thông chuyên nghiệp)

Thứ 7, Chủ nhật
02, 03/07/2022

Học trực tuyến T7, CN: 
08h00 – 21h30
SEO CLICK
(Giải pháp đưa website lên Top Google, bất chấp thuật toán)
Thứ 6, 7, Chủ nhật
08, 09, 10/07/2022
Học trực tuyến T6:
18h00 - 21h30
T7, CN:
08h30 – 21h30
FACEBOOK START
(Tăng vọt đơn hàng hiệu quả với Facebook cho người mới bắt đầu)
Thứ 2, 3, 4, 6
11, 12, 13, 15/07/2022
Học trực tuyến T2, T3, T4, T6:
18h00 – 21h30
IM PLAN
(Viết lên câu chuyện thương hiệu và chiến lượt đánh bại đối thủ trên thị trường)
Thứ 7, Chủ Nhật
16, 17/07/2022
Học trực tuyến T7, CN: 
08h30 – 21h30
GOOGLE START
(Có thể... Chỉ tốn 10 phút lên Top Google và 1.000đ/ click
đã có đơn hàng)
Thứ 2, 3, 4
18, 19, 20/07/2022
Học trực tuyến T2, T3, T4:
18h00 – 21h30

DIGITAL CHANNEL
(Làm chủ các kênh Digital Marketing và tăng trưởng
doanh thu đột biến)

Thứ 6
22/07/2022
Học trực tuyến T6: 
08h30 – 17h00
S.A.L.E SYSTEM
(Vũ khí mới vận hành hệ thống bán hàng tự động)
Thứ 7, Chủ Nhật
23, 24/07/2022
Học trực tuyến T7, CN: 
08h30 – 21h30
SEO CLICK
(Giải pháp đưa website lên Top Google, bất chấp thuật toán)
Thứ 6, 7, Chủ nhật
29, 30, 31/07/2022
Học trực tuyến T6:
18h00 - 21h30
T7, CN:
08h30 – 21h30

 

LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
07/07/2022
Học trực tuyến 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
14/07/2022
Học trực tuyến 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
21/07/2022
Học trực tuyến 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
28/07/2022
Học trực tuyến 18h00 - 21h30

 

 

THÁNG 08
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
CHATBOT
(Tư vấn và chốt đơn tự động 24/24 bằng chatbot)
Thứ 2, 3, 4
01, 02, 03/08/2022
Học trực tuyến T2, T3, T4:
18h00 – 21h30
BÍ MẬT KINH DOANH TRÊN SÀN
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ  KIẾM 1.000 ĐƠN/ NGÀY

Thứ 7, Chủ nhật
06, 07/08/2022

Học trực tuyến T7, CN: 
08h00 – 17h30
WEBTOP
(Xây dựng và quản trị website
ra đơn)
Thứ 3, 4, 6
08, 09, 10/08/2022
Học trực tuyến T2, T3, T4: 
18h00 – 21h30

DIGITAL CHANNEL
(Làm chủ các kênh Digital Marketing và tăng trưởng
doanh thu đột biến)

Thứ 4
17/08/2022
Học trực tuyến T4: 
08h30 – 17h00
SEO CLICK
(Giải pháp đưa website lên Top Google, bất chấp thuật toán)
Thứ 6, 7, Chủ nhật
19, 20, 21/08/2022
Học trực tuyến T6:
18h00 - 21h30
T7, CN:
08h30 – 21h30
FACEBOOK START
(Tăng vọt đơn hàng hiệu quả với Facebook cho người mới bắt đầu)
Thứ 2, 3, 4, 6
22, 23, 24, 26/08/2022
Học trực tuyến T2, T3, T4, T6:
18h00 – 21h30
ZALO ADS
(Tiếp cận trực tiếp đến 100 triệu khách hàng và dễ dàng ra đơn)
Thứ 7, Chủ Nhật
27, 28/08/2022
Học trực tuyến T7, CN: 
08h30 – 17h00
GOOGLE START
(Có thể... Chỉ tốn 10 phút lên Top Google và 1.000đ/ click
đã có đơn hàng)
Thứ 2, 3, 4
29, 30, 31/08/2022
Học trực tuyến T2, T3, T4:
18h00 – 21h30

 

LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
04/08/2022
Học trực tuyến 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
11/08/2022
Học trực tuyến 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
18/08/2022
Học trực tuyến 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
25/08/2022
Học trực tuyến 18h00 - 21h30

 

 

THÁNG 09
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
SEO CLICK
(Giải pháp đưa website lên Top Google, bất chấp thuật toán)
Thứ 6, 7, Chủ nhật
09, 10, 11/09/2022
Học trực tuyến T6:
18h00 - 21h30
T7, CN:
08h30 – 21h30
CHATBOT
(Tư vấn và chốt đơn tự động 24/24 bằng chatbot)
Thứ 2, 3, 4
12, 13, 14/09/2022
Học trực tuyến T2, T3, T4:
18h00 – 21h30

DIGITAL CHANNEL
(Làm chủ các kênh Digital Marketing và tăng trưởng
doanh thu đột biến)

Thứ 6
16/09/2022
Học trực tuyến T6: 
08h30 – 17h00

SẢN XUẤT VIDEO BÁN HÀNG BẰNG SMARTPHONE
(Thực hiện trên 1 trang giấy)

Thứ 7, Chủ nhật
17, 18/09/2022
Học trực tuyến T7, CN:
08h30 – 17h30
WEBTOP
(Xây dựng và quản trị website
ra đơn)
Thứ 3, 4, 6
19, 20, 21/09/2022
Học trực tuyến T2, T3, T4: 
18h00 – 21h30
S.A.L.E SYSTEM
(Vũ khí mới vận hành hệ thống bán hàng tự động)
Thứ 7, Chủ Nhật
24, 25/09/2022
Học trực tuyến T7, CN: 
08h30 – 21h30
FACEBOOK START
(Tăng vọt đơn hàng hiệu quả với Facebook cho người mới bắt đầu)
Thứ 2, 3, 4, 6
26, 27, 28, 30/09/2022
Học trực tuyến T2, T3, T4, T6:
18h00 – 21h30

 

LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
01/09/2022
Học trực tuyến 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
08/09/2022
Học trực tuyến 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
15/09/2022
Học trực tuyến 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
22/09/2022
Học trực tuyến 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
29/09/2022
Học trực tuyến 18h00 - 21h30

 

 

THÁNG 10
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
SEO CLICK
(Giải pháp đưa website lên Top Google, bất chấp thuật toán)
Thứ 6, 7, Chủ nhật
30/09, 01, 02/10/2022
Học trực tuyến T6:
18h00 - 21h30
T7, CN:
08h30 – 21h30
GOOGLE START
(Có thể... Chỉ tốn 10 phút lên Top Google và 1.000đ/ click
đã có đơn hàng)
Thứ 2, 3, 4
03, 04, 05/10/2022
Học trực tuyến T2, T3, T4:
18h00 – 21h30
BÍ MẬT KINH DOANH TRÊN SÀN
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ  KIẾM 1.000 ĐƠN/ NGÀY

Thứ 7, Chủ nhật
08, 09/10/2022

Học trực tuyến T7, CN: 
08h00 – 17h30
FACEBOOK ADS MASTER Thứ 7, Chủ nhật
15, 16/10/2022
Học trực tuyến T7, CN:
08h30 – 21h30
SEO CLICK
(Giải pháp đưa website lên Top Google, bất chấp thuật toán)
Thứ 6, 7, Chủ nhật
21, 22, 23/10/2022
Học trực tuyến T6:
18h00 - 21h30
T7, CN:
08h30 – 21h30
CHATBOT
(Tư vấn và chốt đơn tự động 24/24 bằng chatbot)
Thứ 2, 3, 4
24, 25, 26/10/2022
Học trực tuyến T2, T3, T4:
18h00 – 21h30

DIGITAL CHANNEL
(Làm chủ các kênh Digital Marketing và tăng trưởng
doanh thu đột biến)

Thứ 6
28/10/2022
Học trực tuyến T6: 
08h30 – 17h00
ZALO ADS
(Tiếp cận trực tiếp đến 100 triệu khách hàng và dễ dàng ra đơn)
Thứ 7, Chủ Nhật
29, 30/10/2022
Học trực tuyến T7, CN: 
08h30 – 17h00

 

LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
06/10/2022
Học trực tuyến 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
13/10/2022
Học trực tuyến 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
20/10/2022
Học trực tuyến 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
27/10/2022
Học trực tuyến 18h00 - 21h30

 

 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ ĐÀO TẠO 2022

THÁNG 01
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
FACEBOOK START
(Tăng vọt đơn hàng hiệu quả với Facebook cho người mới bắt đầu)
Thứ 2, 3, 4, 5
03, 04, 05, 06/01/2022
Học trực tuyến T2, T3, T4, T5:
19h00 – 21h30
SEO CLICK
(Giải pháp đưa website lên Top Google, bất chấp thuật toán)
Thứ 6, 7, Chủ nhật
07, 08, 09/01/2022
Học trực tuyến T6:
18h00 - 21h30
T7, CN:
08h30 – 21h30
GOOGLE START
(Có thể... Chỉ tốn 10 phút lên Top Google và 1.000đ/ click
đã có đơn hàng)
Thứ 2, 3, 4
10, 11, 12/01/2022
Học trực tuyến T2, T3, T4:
19h00 – 21h30

 

LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
06/01/2022
Học trực tuyến 19h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
13/01/2022
Học trực tuyến 19h00 - 21h30

 

 

THÁNG 02
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG

DIGITAL CHANNEL
(Làm chủ các kênh Digital Marketing và tăng trưởng
doanh thu đột biến)

Chủ nhật
20/02/2022
Sảnh Spring - Tầng 1
SUNSHINE HOTEL
549 Trần Hưng Đạo, P.Cầu Kho, Q.1, TP.HCM
CN: 
08h30 – 17h00
GOOGLE START
(Có thể... Chỉ tốn 10 phút lên Top Google và 1.000đ/ click
đã có đơn hàng)
Thứ 2, 3, 4
21, 22, 23/02/2022
Sảnh Spring - Tầng 1
SUNSHINE HOTEL
549 Trần Hưng Đạo, P.Cầu Kho, Q.1, TP.HCM
T2, T3, T4:
18h00 – 21h30
SEO CLICK
(Giải pháp đưa website lên Top Google, bất chấp thuật toán)
Thứ 6, 7, Chủ nhật
25, 26, 27/02/2022
Sảnh Spring - Tầng 1
SUNSHINE HOTEL
549 Trần Hưng Đạo, P.Cầu Kho, Q.1, TP.HCM
T6:
18h00 - 21h30
T7, CN:
08h30 – 21h30

 

LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
24/02/2022
Sảnh Spring - Tầng 1
SUNSHINE HOTEL
549 Trần Hưng Đạo, P.Cầu Kho, Q.1, TP.HCM
18h00 - 21h30

 

 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ ĐÀO TẠO 2021
THÁNG 01
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
SEO CLICK Thứ 7, Chủ nhật
02, 03/01/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN: 
08h00 – 21h30
GOOGLE ADS MASTER Thứ 7, Chủ nhật
09, 10/01/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN: 
08h00 – 21h30
WEBTOP
XÂY DỰNG VÀ QUẢN TRỊ WEBSITE RA ĐƠN
Thứ 2, 3, 4
11, 12, 13/01/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T2, T3, T4:
18h00 – 21h30
BẮT ĐẦU VỚI FACEBOOK MARKETING Thứ 7, Chủ Nhật
16, 17/01/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN: 
08h00 – 17h00
FACEBOOK MARKETING BẰNG CHATBOT Thứ 3, 4, 5
19, 20, 21/01/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T3, T4, T5:
18h00 – 21h30
IM PLAN Thứ 7, Chủ Nhật
23, 24/01/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN: 
08h00 – 21h30

 

LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
07/01/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
14/01/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 6
22/01/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 4
27/01/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30

 

 

THÁNG 02
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
SEO CLICK Thứ 6, 7, Chủ nhật
26, 27, 28/02/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T6:
18h00 - 21h30
T7, CN: 
08h00 – 21h30

 

LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 4
24/02/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 19h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
25/02/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30

 

 

THÁNG 03
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
BẮT ĐẦU VỚI FACEBOOK MARKETING Thứ 2, 3, 4, 6
01, 02, 03, 05/03/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T2, T3, T4, T6:
18h00 – 21h30
FACEBOOK MARKETING BẰNG CHATBOT Thứ 2, 3, 4
08, 09, 10/03/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T2, T3, T4:
18h00 – 21h30
DIGITAL CHANNEL Thứ 6
12/03/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T6:
08h00 – 17h00
BẮT ĐẦU QUẢNG CÁO GOOGLE CHÍNH QUY Thứ 7, Chủ Nhật
13, 14/03/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN:
08h00 – 17h00
WEBTOP XÂY DỰNG VÀ QUẢN TRỊ WEBSITE RA ĐƠN Thứ 2, 3, 4
15, 16, 17/03/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T2, T3, T4:
18h00 – 21h30
SEO CLICK Thứ 6, 7, Chủ Nhật
15, 16, 17/03/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T6:
18h00 - 21h30
T7, CN:
08h00 – 21h30
S.A.L.E SYSTEM Thứ 7, Chủ Nhật
27, 28/03/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN:
08h00 – 21h30
BẮT ĐẦU VỚI FACEBOOK MARKETING Thứ 2, 3, 4, 6
29, 30, 31/03,
02/04/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T2, T3, T4, T6: 
18h00 – 21h30


LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
04/03/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 – 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
11/03/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 – 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
18/03/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 – 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 3
23/03/2021
Online trực tuyến 19h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 4
24/03/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 – 21h30

 

 

THÁNG 04
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
BÍ MẬT KINH DOANH SÀN TMĐT 1000 ĐƠN/NGÀY Thứ 7, Chủ Nhật
03, 04/04/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN: 
08h00 – 17h00
SEO CLICK Thứ 6, 7, Chủ Nhật
9, 10, 11/04/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T6:
18h00 - 21h30
T7, CN:
08h00 – 21h30
WEBTOP
XÂY DỰNG VÀ QUẢN TRỊ WEBSITE RA ĐƠN
Thứ 2, 3, 4
12, 13, 14/04/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T2, T3, T4:
18h00 – 21h30
BẮT ĐẦU QUẢNG CÁO GOOGLE CHÍNH QUY Thứ 7, Chủ Nhật
17, 18/04/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN: 
08h00 – 17h00
QUẢNG CÁO BÁN HÀNG TRÊN ZALO Thứ 7, Chủ Nhật
24, 25/04/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN: 
08h00 – 17h00
FACEBOOK MARKETING BẰNG CHATBOT Thứ 2, 3, 4
26, 27, 28/04/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T2, T3, T4:
18h00 – 21h30

 

LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
01/04/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
08/04/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
15/04/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 6
23/04/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 4
28/04/2021
Online trực tuyến 19h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
29/04/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30

 

 

THÁNG 05
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
SEO CLICK Thứ 6, 7, Chủ Nhật
07, 08, 09/05/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T6:
18h00 - 21h30
T7, CN:
08h00 – 21h30
WEBTOP
XÂY DỰNG VÀ QUẢN TRỊ WEBSITE RA ĐƠN
Thứ 2, 3, 4
10, 11, 12/05/2021
Online trực tuyến T2, T3, T4: 
19h00 – 21h30
BẮT ĐẦU VỚI FACEBOOK MARKETING Thứ 7, Chủ Nhật
15, 16/05/2021
Online trực tuyến T7, CN: 
08h00 – 17h00
BẮT ĐẦU QUẢNG CÁO GOOGLE CHÍNH QUY Thứ 2, 3, 4, 6
17, 18, 19, 21/05/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T2, T3, T4, T6: 
18h00 – 21h30
TIKTOK ADS Thứ 7, Chủ Nhật
22, 23/05/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T7, CN: 
8h00 – 21h30
SEO CLICK Thứ 6, 7, Chủ Nhật
28, 29, 30/05/2021
Online trực tuyến T6:
19h00 - 21h30
T7, CN:
08h30 – 21h30
WEBTOP
XÂY DỰNG VÀ QUẢN TRỊ WEBSITE RA ĐƠN
Thứ 7, Chủ Nhật, Thứ 2
29, 30,  31/05/2021
Online trực tuyến T7, CN, T2: 
19h00 – 21h30

 

LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
06/05/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
13/05/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
20/05/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 6
21/05/2021
Online trực tuyến 19h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
27/05/2021
Online trực tuyến 19h00 - 21h30

 

 

THÁNG 06
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG

CHATBOT
(Tư vấn và chốt đơn tự động 24/7)

Thứ 2, 3, 4
31/05, 01, 02/06/2021

Học trực tuyến

T2, T3, T4:
19h00 – 21h30
WEBTOP
(Xây dựng và quản trị website
ra đơn)
Thứ 2, 3, 4
07, 08, 09/06/2021
Học trực tuyến T2, T3, T4: 
19h00 – 21h30

FACEBOOK START
(Tăng vọt đơn hàng hiệu quả với Facebook cho người mới bắt đầu)

Thứ 7, Chủ Nhật
12, 13/06/2021
Học trực tuyến T7, CN: 
08h00 – 17h30

DIGITAL CHANNEL
(Làm chủ các kênh Digital Marketing và tăng trưởng
doanh thu đột biến)

Thứ 4, Thứ 5
16, 17/06/2021
Học trực tuyến T4, T5: 
19h00 – 21h30

SEO CLICK
(Giải pháp đưa website lên Top Google, bất chấp thuật toán)

Thứ 6, 7, Chủ Nhật
18, 19, 20/06/2021
Học trực tuyến

T6:
18h00 - 21h30
T7, CN:
08h00 – 21h30

GOOGLE START
(Có thể... Chỉ tốn 10 phút lên Top Google và 1.000đ/ click
đã có đơn hàng)

Thứ 2, 3, 4
21, 22, 23/06/2021
Học trực tuyến T2, T3, T4: 
18h00 – 21h30

FACEBOOK START
(Tăng vọt đơn hàng hiệu quả với Facebook cho người mới bắt đầu)

Thứ 7, Chủ Nhật
26, 27/06/2021
Học trực tuyến T7, CN :
08h00 – 17h30

CHATBOT
(Tư vấn và chốt đơn tự động 24/7)

Thứ 2, 3, 4
28, 29, 30/2021
Học trực tuyến T2, T3, T4:
18h00 – 21h30

 

LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 6
04/06/2021
Học trực tuyến 19h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
10/06/2021
Học trực tuyến 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
17/06/2021
Học trực tuyến 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
24/06/2021
Học trực tuyến 18h00 - 21h30

 

 

THÁNG 07
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
XÂY DỰNG HẠ TẦNG
ĐA KÊNH
Thứ 6, 7, Chủ Nhật
02, 03, 04/07/2021
Học trực tuyến

T6, T7, CN:
19h00 - 21h30

ZALO ADS
(Tiếp cận trực tiếp đến 100 triệu khách hàng và dễ dàng ra đơn)

Thứ 7, Chủ Nhật
03, 04/07/2021
Học trực tuyến T7, CN: 
08h30 – 17h00
WEBTOP
(Xây dựng và quản trị website
ra đơn)
Thứ 2, 3, 4
05, 06, 07/07/2021
Học trực tuyến T2, T3, T4: 
19h00 – 21h30
SEO CLICK
(Giải pháp đưa website lên Top Google, bất chấp thuật toán)
Thứ 6, 7, Chủ Nhật
9, 10, 11/07/2021
Học trực tuyến T6:
19h00 - 21h30
T7, CN:
08h30 – 21h30
CHATBOT
(Tư vấn và chốt đơn tự động 24/7)
Thứ 2, 3, 4
12, 13,14/07/2021
Học trực tuyến T2, T3, T4:
19h00 – 21h30
DIGITAL CHANNEL
(Làm chủ các kênh Digital Marketing và tăng trưởng
doanh thu đột biến)
Thứ 6
16/07/2021
Học trực tuyến T6:
08h30 – 17h00
FACEBOOK START
(Tăng vọt đơn hàng hiệu quả với Facebook cho người mới bắt đầu)
Thứ 2, 3, 4, 6
19, 20, 21, 23/07/2021
Học trực tuyến T2, T3, T4, T6: 
19h00 – 21h30
XÂY DỰNG HẠ TẦNG
ĐA KÊNH
Thứ 7, Chủ Nhật
24, 25/07/2021
Học trực tuyến

T7, CN:
08h30 - 17h00

GOOGLE START
(Có thể... Chỉ tốn 10 phút lên Top Google và 1.000đ/ click
đã có đơn hàng)
Thứ 2, 3, 4
26, 27, 28/07/2021
Học trực tuyến T2, T3, T4: 
19h00 – 21h30
SEO CLICK
(Giải pháp đưa website lên Top Google, bất chấp thuật toán)
Thứ 6, 7, Chủ nhật
30, 31/07, 01/08/2021
Học trực tuyến T6:
19h00 - 21h30
T7, CN:
08h30 – 21h30

 

LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
01/07/2021
Học trực tuyến 19h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
08/07/2021
Học trực tuyến 19h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
15/07/2021
Học trực tuyến 19h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
22/07/2021
Học trực tuyến 19h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
29/07/2021
Học trực tuyến 19h00 - 21h30

 

 

THÁNG 08
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
WEBTOP
(Xây dựng và quản trị website
ra đơn)
Thứ 2, 3, 4
02, 03, 04/08/2021
Học trực tuyến T2, T3, T4:
18h00 – 21h30
IM PLAN
(Viết lên câu chuyện thương hiệu và chiến lược đánh bại đối thủ trên thị trường)
Thứ 6, 7, Chủ Nhật
06, 07, 08/08/2021
Học trực tuyến T6, T7, CN: 
08h00 – 17h00
CHATBOT
(Tư vấn và chốt đơn tự động 24/7)
Thứ 2, 3, 4
09, 10, 11/08/2021
Học trực tuyến T2, T3, T4: 
18h00 – 21h30
Google Ads Master
(Tối ưu hóa lợi nhuận bằng quảng cáo Google chuyên sâu)
Thứ 6, 7, Chủ nhật
13, 14, 15/08/2021
Học trực tuyến T7, CN: 
08h00 – 17h00
FACEBOOK START
(Tăng vọt đơn hàng hiệu quả với Facebook cho người mới bắt đầu)
Thứ 2, 3, 4, 6
16, 17, 18, 20/07/2021
Học trực tuyến T2, T3, T4, T6: 
19h00 – 21h30
S.A.L.E SYSTEM
(Vũ khí mới vận hành hệ thống bán hàng tự động)
Thứ 7, Chủ nhật
21, 22/08/2021
Học trực tuyến T7, CN: 
08h00 – 21h30
GOOGLE START
(Có thể... Chỉ tốn 10 phút lên Top Google và 1.000đ/ click
đã có đơn hàng)
Thứ 2, 3, 4
23, 24, 25/08/2021
Học trực tuyến T2, T3, T4: 
18h00 – 21h30
SEO CLICK
(Giải pháp đưa website lên Top Google, bất chấp thuật toán)
Thứ 6, 7, Chủ nhật
27, 28, 29/08/2021
Học trực tuyến T6:
19h00 - 21h30
T7, CN:
08h30 – 21h30
WEBTOP
(Xây dựng và quản trị website
ra đơn)
Thứ 2, 3, 4
30, 31/08, 01/09/2021
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM T2, T3, T4: 
18h00 – 21h30

 

LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
05/08/2021
Học trực tuyến 19h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
12/08/2021
Học trực tuyến 19h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
19/08/2021
Học trực tuyến 19h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
26/08/2021
Học trực tuyến 19h00 - 21h30

 

 

THÁNG 09
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
CHATBOT
(Tư vấn và chốt đơn tự động 24/7)
Thứ 2, 3, 4
06, 07, 08/09/2021
Học trực tuyến T2, T3. T4:
19h00 – 21h30
DIGITAL CHANNEL
(Làm chủ các kênh Digital Marketing và tăng trưởng
doanh thu đột biến)
Thứ 6
10/09/2021
Học trực tuyến T6: 
08h00 – 17h00
XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐA KÊNH Thứ 7, Chủ nhật
11, 12/09/2021
Học trực tuyến T7, CN: 
08h00 – 17h00
GOOGLE START
(Có thể... Chỉ tốn 10 phút lên Top Google và 1.000đ/ click
đã có đơn hàng)
Thứ 2, 3, 4
13, 14, 15/09/2021
Học trực tuyến T2, T3, T4:
19h00 – 21h30
SEO CLICK
(Giải pháp đưa website lên Top Google, bất chấp thuật toán)
Thứ 6, 7, Chủ Nhật
17, 18, 19/09/2021
Học trực tuyến T6:
19h00 - 21h30
T7, CN:
08h30 – 21h30
FACEBOOK START
(Tăng vọt đơn hàng hiệu quả với Facebook cho người mới bắt đầu)
Thứ 2, 3, 4, 6
20, 21, 22, 24/09/2021
Học trực tuyến T2, T3, T4, T6:
19h00 – 21h30
ZALO ADS
(Tiếp cận trực tiếp đến 100 triệu khách hàng và dễ dàng ra đơn)
Thứ 7, Chủ nhật
25, 26/09/2021
Học trực tuyến T7, CN:
08h00 – 17h00
WEBTOP
(Xây dựng và quản trị website
ra đơn)
Thứ 2, 3, 4
27, 28, 29/09/2021
Học trực tuyến T2, T3, T4:
19h00 – 21h30

 

LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 6
03/09/2021
Học trực tuyến 19h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
09/09/2021
Học trực tuyến 19h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
16/09/2021
Học trực tuyến 19h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
23/09/2021
Học trực tuyến 19h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
30/09/2021
Học trực tuyến 19h00 - 21h30

 

 

THÁNG 10
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
SEO CLICK
(Giải pháp đưa website lên Top Google, bất chấp thuật toán)
Thứ 6, 7, Chủ Nhật
01, 02, 03/10/2021
Học trực tuyến T6:
19h00 - 21h30
T7, CN:
08h30 – 21h30
CHATBOT
(Tư vấn và chốt đơn tự động 24/7)
Thứ 2, 3, 4
04, 05, 06/10/2021
Học trực tuyến T2, T3. T4:
19h00 – 21h30
GOOGLE START
(Có thể... Chỉ tốn 10 phút lên Top Google và 1.000đ/ click
đã có đơn hàng)
Thứ 2, 3, 4
11, 12, 13/10/2021
Học trực tuyến T2, T3, T4:
19h00 – 21h30
SEO CLICK
(Giải pháp đưa website lên Top Google, bất chấp thuật toán)
Thứ 6, 7, Chủ Nhật
15, 16, 17/10/2021
Học trực tuyến T6:
19h00 - 21h30
T7, CN:
08h30 – 21h30
FACEBOOK START
(Tăng vọt đơn hàng hiệu quả với Facebook cho người mới bắt đầu)
Thứ 2, 3, 4, 6
18, 19, 20, 22/10/2021
Học trực tuyến T2, T3, T4, T6:
19h00 – 21h30
IM PLAN
(Viết lên câu chuyện thương hiệu và chiến lược đánh bại đối thủ trên thị trường)
Thứ 7, Chủ Nhật
23, 24/10/2021
Học trực tuyến T7, CN: 
08h00 – 21h30
BÁN HÀNG ONLINE
KHÔNG CẦN VỐN
Thứ 5, 6, 7, Chủ Nhật
21, 22, 23, 24/10/2021
Học trực tuyến T5, T6, T7, CN:
19h00 – 21h30
WEBTOP
(Xây dựng và quản trị website
ra đơn)
Thứ 2, 3, 4
25, 26, 27/10/2021
Học trực tuyến T2, T3, T4:
19h00 – 21h30
DIGITAL CHANNEL
(Làm chủ các kênh Digital Marketing và tăng trưởng
doanh thu đột biến)
Thứ 6
29/10/2021
Học trực tuyến T6: 
08h00 – 17h00
S.A.L.E SYSTEM
(Vũ khí mới vận hành hệ thống bán hàng tự động)
Thứ 7, Chủ nhật
30, 31/10/2021
Học trực tuyến T7, CN: 
08h00 – 21h30

 

LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
07/10/2021
Học trực tuyến 19h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
14/10/2021
Học trực tuyến 19h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
21/10/2021
Học trực tuyến 19h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
28/10/2021
Học trực tuyến 19h00 - 21h30

 

 

THÁNG 11
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
CHATBOT
(Tư vấn và chốt đơn tự động 24/7)
Thứ 2, 3, 4
01, 02, 03/11/2021
Học trực tuyến T2, T3, T4:
19h00 – 21h30
SEO CLICK
(Giải pháp đưa website lên Top Google, bất chấp thuật toán)
Thứ 6, 7, Chủ Nhật
05, 06, 07/11/2021
Học trực tuyến T6:
19h00 - 21h30
T7, CN:
08h30 – 21h30
GOOGLE START
(Có thể... Chỉ tốn 10 phút lên Top Google và 1.000đ/ click
đã có đơn hàng)
Thứ 2, 3, 4
08, 09, 10/11/2021
Học trực tuyến T2, T3, T4:
19h00 – 21h30

ZALO ADS
(Tiếp cận trực tiếp đến 100 triệu khách hàng và dễ dàng ra đơn)

Thứ 7, Chủ Nhật
13, 14/11/2021
Học trực tuyến T7, CN: 
08h30 – 17h00
FACEBOOK START
(Tăng vọt đơn hàng hiệu quả với Facebook cho người mới bắt đầu)
Thứ 2, 3, 4, 5
15, 16, 17, 18/11/2021
Học trực tuyến T2, T3, T4, T5:
19h00 – 21h30
DIGITAL CHANNEL
(Làm chủ các kênh Digital Marketing và tăng trưởng
doanh thu đột biến)
Thứ 6
19/11/2021
Học trực tuyến T6: 
08h00 – 17h00
Google Ads Master
(Tối ưu hóa lợi nhuận bằng quảng cáo Google chuyên sâu)
Thứ 6, 7, Chủ nhật
19, 20, 21/11/2021
Học trực tuyến T6, T7, CN: 
08h00 – 17h00
WEBTOP
(Xây dựng và quản trị website
ra đơn)
Thứ 2, 3, 4
22, 23, 24/11/2021
Học trực tuyến T2, T3, T4:
19h00 – 21h30
SEO CLICK
(Giải pháp đưa website lên Top Google, bất chấp thuật toán)
Thứ 6, 7, Chủ nhật
26, 27, 28/11/2021
Học trực tuyến T6:
18h00 - 21h30
T7, CN:
08h30 – 21h30
CHATBOT
(Tư vấn và chốt đơn tự động 24/7)
Thứ 2, 3, 4
29, 30/11, 01/12/2021
Học trực tuyến T2, T3, T4:
19h00 – 21h30

 

LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
04/11/2021
Học trực tuyến 19h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
11/11/2021
Học trực tuyến 19h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
18/11/2021
Học trực tuyến 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
25/11/2021
Học trực tuyến 19h00 - 21h30

 

 

THÁNG 12
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
WEBTOP
(Xây dựng và quản trị website
ra đơn)
Thứ 2, 3, 4
06, 07, 08/12/2021
Học trực tuyến T2, T3, T4:
19h00 – 21h30
SEO CLICK
(Giải pháp đưa website lên Top Google, bất chấp thuật toán)
Thứ 6, 7, Chủ nhật
10, 11, 12/12/2021
Học trực tuyến T6:
18h00 - 21h30
T7, CN:
08h30 – 21h30
FACEBOOK START
(Tăng vọt đơn hàng hiệu quả với Facebook cho người mới bắt đầu)
Thứ 2, 3, 4, 6
13, 14, 15, 17/12/2021
Học trực tuyến T2, T3, T4, T6:
19h00 – 21h30
GOOGLE START
(Có thể... Chỉ tốn 10 phút lên Top Google và 1.000đ/ click
đã có đơn hàng)
Thứ 2, 3, 4
20, 21, 22/12/2021
Học trực tuyến T2, T3, T4:
19h00 – 21h30
DIGITAL CHANNEL
(Làm chủ các kênh Digital Marketing và tăng trưởng
doanh thu đột biến)
Thứ 6
24/12/2021
Học trực tuyến T6: 
08h00 – 17h00

 

LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
02/12/2021
Học trực tuyến 19h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
09/12/2021
Học trực tuyến 19h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
16/12/2021
Học trực tuyến 19h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
23/12/2021
275A Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM 18h00 - 21h30
Xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động 4.0 Thứ 5
30/12/2021
Học trực tuyến 19h00 - 21h30


Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng